Start

Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk

Nivå: Avancerad nivå

Utöver bedövning vid operativa ingrepp såsom kastrering, avhorning och bränning av hornanlag hos nötkreatur har smärtlindring i samband med ingreppet visats minska mängden smärtrelaterade beteenden vid avhorning och kastrering. Upphandlande myndigheter kan, genom att ställa krav på smärtlindring utöver att bedövning alltid ska användas, bidra till att operativa ingrepp genomförs med mindre stress och smärta för djuren.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11393
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara