Start

Ej stråförkortningsmedel

Nivå: Basnivå

Stråförkortningsmedel är ett växtskyddsmedel som används inom spannmålsodling för att minska risken för liggsäd. En minimerad användning eller ingen användning av stråförkortningsmedel innebär en minskad risk för rester i livsmedel och spridning av kemiska ämnen i miljön.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10383:1
Grupp:
Cerealier och övriga spannmålsprodukter