Start

Tensiders nedbrytbarhet

Nivå: Avancerad nivå

Tensider/ytaktiva ämnen används i stora mängder i tvätt- och rengöringsmedel och många tensider är giftiga för vattenlevande organismer. Det är därför relevant att säkra att de inte ansamlas i miljön. Många tensider är nedbrytbara under syrerika förhållanden (aerobt), detta krav innebär att tensiderna även ska vara nedbrytbara under syrefattiga förhållanden (anaerobt).

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11299
Grupp:
Kemiska produkter