Start

Ingående ämnens hälsofarlighet

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att det inte finns ämnen i produkter som är giftiga eller kan orsaka cancer, genetiska defekter, skada fertiliteten eller det ofödda barnet, dels för att skydda användaren, dels för att undvika spridning i miljön.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11092:3
Grupp:
Kosmetiska produkter