Start

Begränsning av biocider (antimikrobiella ämnen)

Nivå: Basnivå

Engångstextilier som är behandlade med biocidprodukter för att uppnå antimikrobiell funktion, kan innehålla ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Genom detta krav undviks varor som är biocidbehandlade.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11202:1
Grupp:
Engångstextilier för sjukvården