Start

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Nivå: Basnivå

Genom detta kontraktsvillkor minimeras innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11049:2
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden