Start

Så kan upphandling driva på återvinningen av plast

Publicerad 25 augusti 2021

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Men efterfrågan är låg. Offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.

Många leverantörer deltar i olika projekt för att lyckas återvinna plast och hitta nya flöden. En sådan leverantör är Trioworld (tidigare Trioplast), som bland annat hittat sätt att återvinna plast från vården.

Vården producerar stora mängder avfall med engångsplast, men det är svårt att återvinna eftersom plast från vården som kan vara kontaminerad inte får återanvändas. Trioworld återvinner plast som inte är kontaminerad.

– Både vi och vården tycker att det är viktigt att den plast som går att återvinna återvinns, säger Kristin Geidenmark Olofsson, ansvarig för regulatoriska frågor och strategisk innovation på Trioworld. När vi har pratat med sjukhusen i Sverige säger personalen att de vill sortera för de ser att det finns plast som inte är kontaminerad.

Flertalet kemiska analyser och stickprovskontroller visar att den återvunna plasten är extremt ren. Plasten som återvinns används sedan i många olika produkter, bland annat packplast, delar av hygienprodukter, bärkassar och sopsäckar.

Krav på plastens säkerhet

En svårighet när man upphandlar plast är att man som köpare vill kunna känna sig trygg i vad man köper. Som bevismedel använder Trioworld ett säkerhetsdatablad, Document of Safety, i överenskommelse med kunderna. Det är en garanti på att plasten uppfyller de krav på säkerhet som finns för det den ska användas till.

– I dag finns det inga regler för vad man ska skriva i ett sådant dokument, säger Kristin Geidenmark Olofsson. Varje kund har olika förväntningar och vi får anpassa oss efter kunden och deras krav. Som upphandlande organisation behöver man därför komma överens med sin leverantör hur de ska verifiera att den återvunna plasten är säker.

Kom igång med upphandling av återvunnen plast

Offentlig sektor har en enorm möjlighet, och ett ansvar, att minska mängden plastavfall och öka mängden återvunnen plast. Men som upphandlare kan det vara svårt att veta var man ska börja. Därför kommer här några tips:

  • Välj ut några få produkter till att börja med och jobba tillsammans med leverantörsmarknaden för att säkerställa att det är möjligt att använda återvunnen plast.
  • Bestäm hur säkerheten ska verifieras och vilka dokument som behövs.
  • Säkerställ att produkten uppfyller alla krav och klarar det den ska användas till.
  • Undersök om det finns tillräckligt med återvunnen råvara med rätt kvalitet på marknaden för det ni behöver.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling av återvunnen plast.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats 

Stöd för hållbar plastupphandling 

Stöd för upphandling som främjar cirkulär ekonomi