Start

Allt fler offentliga upphandlare och inköpare

Publicerad 16 juni 2022

Sedan 2014 har antalet anställda med titeln upphandlare eller inköpare inom offentlig sektor ökat med 26 procent. Även antalet organisationer som lyder under upphandlingslagarna har ökat sedan 2014, men inte alls lika mycket. År 2021 omfattades närmare 4 000 offentliga organisationer i Sverige av upphandlingslagarna, sju av tio var offentligt ägda aktiebolag.

Totalt 3 742 anställda inom offentlig sektor hade 2020 yrkestiteln upphandlare eller inköpare. År 2014 hade 2 963 offentligt anställda någon av titlarna vilket innebär en ökning med 26 procent på sex år. I gruppen inköpare och upphandlare ingår avtalshandläggare, beställaransvarig, inköpare, inköpsansansvarig, inköpsledare, inköpssamordnare, logistiker, upphandlare och uppköpare.

– Den genomsnittliga upphandlaren eller inköparen är en kvinna i åldern 45–54 år med en eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Över 80 procent av de offentligt anställda upphandlarna och inköparna arbetar inom staten eller i kommunerna.

Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna ökar också men inte lika mycket som antalet upphandlare och inköpare. År 2021 omfattades 3 843 offentliga organisationer av upphandlingslagarna, år 2014 var det 3 618.

– Sju av tio organisationer som omfattas av upphandlingslagarna är offentligt ägda aktiebolag varav drygt hälften ägs av kommunerna, säger Andreas Doherty.

Att det är många bolag som omfattas av regelverket avspeglar sig i upphandlingsstatistiken. En av fyra annonserade upphandlingar 2021 genomfördes av ett offentligt ägt aktiebolag. Vanligast var att upphandla anläggningsarbete.

– I vår statistikdatabas är det enkelt att ta fram statisk över vad de offentliga organisationerna köper som grupp men också att se vad ett enskilt statligt eller kommunalt bolag upphandlar, säger Andreas Doherty.

Statistik om upphandlande organisationer i Sverige 2021

Statistik om yrkesgruppen inköpare och upphandlare i Sverige 2020

Statistikdatabasen