Start

Kriterier för mer hållbar upphandling av frukt och grönt

Publicerad 08 februari 2023

Begränsad kemikalieanvändning och sociala krav är viktiga hållbarhetsfrågor vid upphandling av livsmedel. Våra uppdaterade kriterier gör det enklare att upphandla frukt och grönt som bidrar till en mer hållbar produktion och säkerställer arbetares rättigheter i odlingen samt lägre påverkan på miljön.

Våra hållbarhetskriterier inom frukt och grönt har reviderats under lång tid och äntligen är det dags för publicering.

Flera kriterier inom produktgrupperna har justerats för att vara tydligare och bättre harmonisera med de bevis som föreslås. Inom det sociala området finns precis som tidigare flera kriterier som säkerställer arbetares rättigheter i odling utanför EU samt rättvis handel kopplat till den produkt som upphandlas, exempelvis frukt. Att ställa krav på en produkt är ett effektivt sätt att främja sociala villkor på produkter som omfattas av sociala certifieringar som omhändertar kravet.

Dessutom rekommenderar vi att även ställa krav på leverantörens leveranskedjor när det är juridiskt ”behövligt”. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Om arbetet utförs i länder där svensk rätt inte är tillämplig ska villkor fastställas enligt ILO:s kärnkonventioner som är baskrav. Det finns även ett kriterium på avancerad nivå för hållbara leveranskedjor som går längre än ILO:s kärnkonventioner. Läs mer om krav på hållbara leveranskedjor i vår kriterietjänst

Krav och uppföljning efter de förutsättningar som finns

I arbetet med kriterierna har stora ansträngningar gjorts för att spegla de förutsättningar som finns för att ställa krav på produkter på marknaden samt att följa upp dessa krav. Det har resulterat i att flera kriterier har uppdaterats, några har avvecklats och tre nya krav har tillkommit.

– Ett av de nya kriterierna handlar om att skydda och gynna biologisk mångfald i odlingen. Vi har också ett nytt kriterium för anpassad gödning som syftar till att minska näringsläckage och övergödning säger Charlotta Sjöström, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. 

Det finns nu även ett gemensamt kriterium för såväl enkla som sammansatta produkter där vi tidigare har haft två kriterier för information om ursprung.

– Vi hoppas att åtgärden ska göra det enklare och tydligare att redovisa information om råvarans ursprung för vegetabilier, säger Charlotta Sjöström.

Kriterierna ingår i kravpaket

Kravtexter, förslag till bevis och uppföljning har setts över och vi har skapat ett kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

Du hittar de nya och uppdaterade kriterierna i vår kriterietjänst. Än så länge finns de nya på svenska, men engelsk översättning kommer inom kort.

Kriterietjänsten: Hållbarhetskriterier för frukt och grönt

Ge leverantörerna tid att anpassa sig till nya och uppdaterade kriterier

När vi publicerar nya och uppdaterade krav behöver leverantörerna få tid till att kontrollera om deras produkter lever upp till kraven samt vilka bevis som kan styrka detta. Det kan vara både tidskrävande och administrativt betungande. Vi fortsätter därför att rekommendera att nya och uppdaterade kriterier används skarpt i upphandlingsdokument tidigast tre månader efter publicering, det vill säga maj 2023.

Du kan se alla ändringar och läsa mer om vår rekommendation om nya kriterier i upphandling i vår livsmedelsblogg.

Läs även mer om risker i leverantörskedjan för frukt och grönt i vår Riskanalystjänst