Start

Fler överprövningsmål men kortare handläggningstider

Publicerad 15 april 2024

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna ökade under 2023 med 17 procent jämfört med 2022 och uppgick till 3 942 mål. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Samtidigt minskade den genomsnittliga handlingsläggningstiden med 0,7 månader och uppgick till 1,8 månader. Leverantörer fick helt eller delvis bifall i 9 procent av alla mål i förvaltningsrätterna.

Antalet överprövningsmål ökade i samtliga instanser under 2023. Antalet överprövningsmål i förvaltningsrätterna, som är första instans, uppgick till 2 956, en ökning med 12 procent, i kammarrätterna ökade antalet mål med 33 procent och uppgick till 742. I Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) var ökningen 44 procent och antalet mål 244.

– Antalet mål i HFD och kammarrätterna är avsevärt lägre än i förvaltningsrätterna.  Det förklaras framför allt av att det krävs prövningstillstånd för att ett överklagande ska kunna prövas i kammarrätten och i HFD, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Under 2023 avgjorde förvaltningsrätterna 2 878 mål om överprövning av upphandlingar. I drygt 9 procent av målen fick den leverantör som ansökte om överprövning helt eller delvis bifall. I cirka 57 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. 35 procent av målen avgjordes i förvaltningsrätterna utan en prövning i sak.

– När ett mål avgörs utan att prövas i sak innebär det att rätten slutligt avgjort målet utan att ha tagit ställning i den fråga som den som ansökte om överprövning ville ha prövad, förklarar Andreas Doherty.

Krav på skyndsam handläggning gör skillnad

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla upphandlingsmål som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2023 var 1,8 månader. Det är en minskning med drygt 0,7 månader jämfört med året innan.

– Under 2022 infördes ett krav på skyndsam handläggning i alla upphandlingslagar. Effekten av den reformen avspeglas i statistiken om handläggningstider under 2023, säger Andreas Doherty.

De mål som prövats i sak av förvaltningsrätterna under 2023 hade en genomsnittlig handläggningstid på cirka 2,8 månader, vilket kan jämföras med handläggningstiden på ungefär 0,6 månader för de mål som inte prövats i sak.

Mer statistik om överprövningar

Läs mer om överprövningar och handläggningstider i statistiktjänsten.

Antalet överprövningsmål ökar 2023 - statistikartikel

Handläggningstiden för upphandlingsmål minskar 2023 - statistikartikel

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om överprövning av annonserade upphandlingar i Sverige. I statistikdatabasen kan du hitta alla upphandlingar som har annonserats i en registrerad annonsdatabas och vilka som har överprövats.

Statistikdatabasen