Start

Upphandla plast med mindre klimatpåverkan

Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Globalt producerades 320 miljoner ton plast 2016. En mer hållbar plastanvändning bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan eftersom drygt 90 procent av all plast tillverkas av fossil råvara.

Plast finns överallt

Plast förekommer i många produkter som handlas upp offentligt. För att tillverka en dator går det åt mellan 1200 och 1800 kilo material. En del av det är plast. Andra varor och produkter som innehåller plast är bilar och fordon, förbrukningsvaror inom vården såsom handskar och förkläden. Det används även mycket plast i byggmaterial som rör, kablar och isolering. 

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp som du kan använda i utformningen av en upphandling. Våra hållbarhetskriterier inom exempelvis giftfri förskola, medicintekniska förbrukningsartiklar och bygg och fastighet innehåller krav på plast. 

Kriterietjänsten

Hållbar plastupphandling

För att främja en mer hållbar plastanvändning inom offentlig upphandling genomfördes 2019 en kartläggning av plastströmmar samt en intervjustudie. Arbetet gjordes med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket. Syftet var att identifiera vilka områden som är lämpliga att fokusera på när det gäller avfallsförebyggande åtgärder och var det kan vara effektivt att ställa krav genom upphandling. Ett viktigt utgångsläge var att inspirera med lärande exempel och andra organisationers arbete.

Med dessa förstudier som underlag har vi tagit ett helhetsgrepp kring frågan om en hållbar plastanvändning, och lanserat ett brett och konkret vägledande material inom ramen för vårt stöd om upphandling för en cirkulär ekonomi. Fokus är att ge stöd kring hur plastanvändning kan minskas, bli mer cirkulär och hur man kan tänka nytt kring beteenden, andra lösningar och affärsmodeller. 

Hållbar plastupphandling