Start
Bild på den nya ljuslösningen

Så upphandlade Bollnäs kommun ljus som tjänst

Publicerad 01 september 2023
  • Cirkulär ekonomi

När skolfastigheterna i Bollnäs kommun behövde fasa ut gamla lysrör valde man att ta ett helhetsgrepp kring belysningen i skol- och förskolemiljön. En innovativ och hållbar ljuslösning gav en bättre lärmiljö, högre tillgänglighet och dessutom lägre kostnad än en traditionell lösning. Så här gick det till.

Vad är en hälsosam och hållbar ljusmiljö? Den frågan ställde sig Bollnäs kommun när det var dags att installera nya akustikplattor i en skola, samtidigt som T5- och T8-lysrören behövde fasas ut.

Per-Erik Karlsson, fastighetsförvaltare på Bollnäs kommun, kände till att Region Gävleborg hade ett projekt om upphandlingsdriven innovation och hållbarhet med uppdrag att jobba med kommunerna och kontaktade därför projektledaren Sigrid Petterssén.

– Vårt arbetssätt är känt i verksamheterna och hållbarhetsfrågan är närvarande. Därför var det naturligt för Per-Erik att kontakta mig och ställa frågan om det inte vore lämpligt att ta ett helhetsgrepp kring belysningsfrågan i samband med bytet av akustikplattor. Det blev startskottet för en spännande resa med fantastiskt resultat, säger Sigrid Petterssén.

Metoden

Projektet har utarbetat en metod för att genomföra hållbara upphandlingar som möter verksamhetens verkliga behov och öppnar för innovativa lösningar även från små leverantörer. En utgångspunkt är också att skapa en miljö som inkluderar alla. Universell utformning från start är ett mantra för projektet.

"Vårt arbetssätt är välkänt i verksamheterna och hållbarhetsfrågan är närvarande."

Sigrid Petterssénprojektledare Region Gävleborg 

Inte bara belysning

Genom att öppna för innovation i upphandling och fortsatt utveckling under avtalsperioden går det att få många mervärden. I det här fallet handlar belysningen om så mycket mer än att lysa upp ett rum.

Exempelvis kan en förskola nu bättre använda sina lokaler efter skiftande behov under dagen. Genom att ställa om ljuset skapas en lugn matmiljö i samma lokal som barnen övrig tid leker. Med belysningens hjälp varvar barnen ner och får matro.

I en skola har lärarna fått möjlighet att anpassa ljuset efter olika lärsituationer, till exempel när det behövs en högre energinivå eller en större arbetsro. Tidigare mer ofokuserade elever har fått mer arbetsro och studieresultaten har ökat avsevärt – även om det inte går att direkt härleda till en förbättrad ljusmiljö.

Med speciellt placerade lampor i taket har en synskadad elev fått möjlighet att själv hitta till sina klassrum. Lysdioderna uppmärksammas inte av andra elever, men ger den synskadade eleven en större frihet att klara sig själv utan ledsagare i skolan. Ett bra exempel på universell utformning som möter allas behov och krav på tillgänglighet, liksom även barnkonventionen.

Vad hände sedan?

Det nya sättet att hantera belysning har också ändrat kommunens sätt att tänka hållbart. I en andra upphandling av ljus som tjänst har miljökraven spetsats. Då ställdes krav på återvunnet material i produkterna och miljömässig hantering av avfallet.

Den nya belysningslösningen fortsätter att införas i alla skolor och förskolor och när en ny skola nu ska byggas tas det nya ljuset in från början. Ett ljus anpassat till verksamheten har landat som idé i hela kommunens verksamhet.

Även arbetssättet har utvecklats. Det har blivit ett bättre samverkansklimat över förvaltningsgränserna och förväntningarna är att man ska prata med varandra. Metoden att göra behovsanalys används kontinuerligt och kunskapen för att genomföra intervjuerna sprids vidare. Även kring budget sker nu ett samarbete, där exempelvis skolförvaltningen vill låta pengarna från besparingarna stanna kvar hos fastighetsförvaltningen till dess att alla skolor har fått ta del av belysningslösningen.

Numera vill också kommunchefen vara med på möten som handlar om större inköpsbehov och på inköpsavdelningen har det anställts en verksamhetsutvecklare.

– Mig veterligen är vi den enda kommunen som har en verksamhetsutvecklare på inköpsavdelningen. Det är en stor fördel och gör att kommunen kan använda sina inköp för att utveckla den egna verksamheten. Och öppna för innovativa lösningar i upphandlingarna på ett strategiskt sätt förstås, säger Sigrid Petterssén.

Sigrid Pettersséns bästa tips för att komma igång

  • Samverka internt och externt – utveckla era nätverk och relationer, bygg tillit och förtroende långsiktigt. Involvera den expertis ni behöver och för dialog med marknaden.
  • Förarbetet och kunskapen om behoven är det viktiga! Människornas behov behöver vara utgångspunkten. Utforska metodiskt och nyfiket – det är enkelt att jobba med verksamheten om man förstår vad som är syftet med den. 
  • Lär er om universell design. Har man en gång förstått det kan man aldrig mer bortse från det. Då skapar ni automatiskt inkluderande miljöer för alla.