Start

Förpackningar och emballage

Plastförpackningar och emballage står för det största plastflödet. Det är den produkt som har kortast användningstid tillsammans med engångsmaterial och samtidigt den produkt som i stor utsträckning ger upphov till nedskräpning i miljön.

Förpackningar och emballage är det största produktområdet för plastflöden och utgör 27 procent i Sverige. Eftersom plastflödet av förpackningar och emballage är stort kan det ge stor effekt att arbeta med att minska på plastavfallet för dessa. Upphandlingsmyndigheten tar fram kriterier för förpackningar och emballage inom bygg, vård och livsmedel.

Vår kriterietjänst

Minska plastavfallet från förpackningar och emballage

 • Efterfråga andra lösningar än engångsförpackningar och engångsemballage, till exempel återanvändningsbara förpackningar eller andra logistiklösningar.
 • Efterfråga förpackningar i andra material, som är bättre ur ett livscykelperspektiv, till exempel förnyelsebar råvara som papper från hållbart skogsbruk.
 • Köp i större volymer för att till exempel minska portionsförpackat, utan att det sker på bekostnad av ökat svinn.
 • Ställ krav på optimerade förpackningar utan att göra avkall på förpackningens funktion.

Cirkulera plastförpackningarna

 • Efterfråga materialåtervunnen plast vid inköp. Efterfråga återvunnen plast. Det lämpar sig bäst på förpackningar som inte har höga hygien eller kvalitetskrav.
 • Efterfråga förpackningar i monomaterial. Plast som monomaterial är en plast som består av enbart en plasttyp med samma kemiska sammansättning och därmed är lättast att materialåtervinna.
 • Efterfråga egenskaper utifrån hållfasthet och funktion, det kan vara ett bättre alternativ än volym och tjocklek. Plast kan materialåtervinnas på flera sätt, det vanligast i Sverige är mekanisk återvinning. Vid mekanisk återvinning kan kvaliteten försämras och större mängd plastmaterial kan behövas, vilket ökar volymen.
 • Efterfråga förpackningar som består av material som går att materialåtervinna i befintliga system. Plast som ska kunna materialåtervinnas behöver vara i ett plastmaterial som idag går att materialåtervinna, till exempel Polypropylen (PP), Polyeten (PE) och Polyetentereftalat (PET).

FTI:s manual för plastförpackningar
Återvinningsbara plastförpackningar, RISE

Upphandlingsmyndighetens enkla plastguide 

Enkel plastguide i färg - innehåll se tabell nedan
Plastsorter vid inköp - bild på enkel guide

Samma guide nedan i tabellform:

Plastsorter vid inköp - enkel guide
Återvinnings-symbol Polymer Användningsområde Egenskaper Som barriär i förpackning Cirkulera och återvinn Biobaserat alternativ
#1
PET
Polyeten-tereftalat PET-flaskor, tråg och textilier (under namnet polyester) Genomskinlig, stark, låg vikt Goda, ej återvinningsbar. Ja, som PET-flaskor. Begränsat om det inte är en förpackning och om det är blandat med PP. kolla med återvinnare. Ja, Bio-PET, finns även PTT. 

#2

PEHD eller HDPE

Högdensitets-polyeten Vanlig plast används i flaskor, burkar för rengöring, kemikalier Styv, slitstark, svårnedbrytbar Använd EVOH  < 2 % eller metallisering, SiOx, AIOx som klarar NIR- detektering Ja, även biobaserad PE. Viktigt att det inte är PP inblandat. Ja

#3

PVC

Polyvinyl-klorid Fönsterramar, flaskor för kemikalier, plastfolie golvmaterial, elektronik Stel men blir mjuk med tillsatsämnen, innehåller klor Ej återvinningsbar Ja, men oftast inte på grund av tillsatser. Kolla med återvinnare för att hitta säkra flöden. Nej

#4

PELD eller LDPE

Lågdensitets-polyeten Vanlig plast, plastkassar, hinkar, klämbara plastflaskor, plasttuber Mångsidig, billig, låg vikt, håller inte för värme eller större krafter. Enkel- eller flerskikt. Ja, men använd så få skikt som möjligt för återvinning Kanske, går sönder lätt,  få skikt  är önskvärt. Kolla med återvinnare. Ja

#5

PP

Polypropylen Lock, hinkar, förvaringslådor, bildelar, möbler, vården Stark och motståndskraftig plast, bra barriär mot vätskor och kemikalier Använd EVOH  < 2 % eller metallisering, SiOx, AIOx  som klarar NIR- detektering Ja, men inte som PP-film. Kolla med återvinnare.  Under utveckling

#6

PS

Polystyren Livsmedelsförpackning, bägare, engångsbestick, leksaker, blomkrukor, resväskor. Uppblåst form (EPS) som frigolit. Låg vikt, sprids lätt, vid expandering fås frigolit, isolerande, lätt och sprött   Nej, återvinns inte i Sverige. Men är återvinningsbar. Finns efterfrågan på viss EPS inom bygg. Kolla med återvinnare. Nej

# 9

eller 
#ABS

ABS-plast Bildskärms-/TV-kabinett, kaffebryggare, mobiltelefoner, plast i datorer     Ja, kolla med återvinnare. Nej

#7
(O)

Övrig plast Förpackningar, mulchfolie, medicinsk teknik Olika sorters egenskaper   Nej, kolla med återvinnare. Kan finnas

#7 

PLA, PHP, PBS

 

Polyaktid, stärkelse-baserad Mjuka förpackningar, engångsartiklar Stärkelsebaserade bioplaster   Nej, men några kan vara komposterbara för hemkompost Ja

Tänk nytt kring förpackningar och emballage

 • Efterfråga mer hållbara lösningar än de ni har idag som inte är engångsmaterial i exempelvis förpackningar och emballage.
 • Efterfråga produkter och tjänster som kan bidra till hållbar plastanvändning i livscykeln.
 • Använd möjligheten med innovationsupphandling om det som efterfrågas inte finns på marknaden idag.

Innovation i upphandling