Start

Plastupphandling inom olika inköpsområden

Plastanvändningen behöver minska, den plast som är kvar behöver cirkuleras och nya funktions- eller materiallösningar som inte finns idag kommer att behövas. Förutsättningarna ser olika ut beroende på bransch, produktflöde och inköpskategori.

Det finns omkring 45 olika typer av plast där kemiskt innehåll och sammansättning skiljer sig åt, och varje typ kan finnas i olika varianter. Det kan därför vara problematiskt att använda standardkriterier för plast vid upphandling av varor och tjänster. Nedan beskrivs översiktligt olika förutsättningarna och hur de kan påverka prioriteringar vid inköp av varor och tjänster inom olika användningsområden.

Illustration av plastflödet: 1,3 miljoner ton plast används och 1,7 miljoner ton plastavfall. 134 ton materialåtervinns och 1353 ton energiutvinns.
Illustration plastflöde

Bilden visar plastflöden för användning och avfall inom olika sektorer och områden. Det framgår även hur avfallet hanteras, det vill säga om det materialåtervinns, förbränns eller hamnar på deponi. Det finns än så länge ingen bra samlad statistik för offentlig sektors plastflöden. Vårt stöd utgår i stället från de stora plastflödena i Sverige kombinerat med inköpsområden inom offentliga inköp. Mängden plast som används och mängden plastavfall skiljer sig åt i bilden, vilket bland annat beror på att det är svårt att mäta plastflöden. 

Förpackningar och emballage 

Plastförpackningar och emballage står för det största plastflödet.  Det är den produkt som har kortast användningstid tillsammans med engångsmaterial och samtidigt den produkt som i stor utsträckning ger upphov till nedskräpning i miljön. 

Förpackningar och emballage

Plast inom livsmedel och måltidstjänster

Plast i kontakt med livsmedel omfattas av regelverk för att säkerställa livsmedelssäkerhet. Därför bör man i första hand minska och tänka nytt kring den plast som upphandlas och används i livsmedelssammanhang. Men det går även att cirkulera vissa plastprodukter.

Plast inom livsmedel och måltidstjänster

Plast vid events och konferenser 

Att anordna ett evenemang innebär inköp av produkter och tjänster. Här beskrivs vad du som upphandlar måltidstjänster och andra produkter till event och konferens kan ställa för krav för en mer hållbar plastanvändning, och hur du kan planera för att minska miljöpåverkan. 

Plast vid events och konferenser

Plast inom bygg och fastighet

Byggsektorn står för det största plastflödet, där hälften av flödet kommer från förpackningar och emballage. Det finns stor potential att både minska, cirkulera och tänka nytt kring plast inom bygg och fastighet för att nå en hållbar plastanvändning.

Plast inom bygg och fastighet

Plast inom vården

Idag står vården för två procent av den totala plastanvändningen. Vården kan bidra till en hållbar plastanvändning genom att minska, cirkulera och tänka nytt om plast.

Plast inom vården

Plast inom andra produktområden

Plastflöden finns inom flera områden inom offentlig sektor. Våra hållbarhetskriterier täcker inte alla områden. Nedan finns en beskrivning av de produktområden där det kan finnas större plastflöden och vad som kan vara särskilt aktuellt för hållbar plastupphandling inom det produktområdet.