Start

Plast vid events och konferenser

Att anordna ett evenemang innebär inköp av produkter och tjänster. Här beskrivs vad du som upphandlar måltidstjänster och andra produkter till event och konferens kan ställa för krav för en mer hållbar plastanvändning, och hur du kan planera för att minska miljöpåverkan.

Hållbara möten och konferenser

Miljömålsrådet presenterar varje år åtgärder som myndigheter åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. År 2022 handlade en av rapporterna inom programområdet Staten går före om hållbara event. 

I Potentialstudie för Hållbara event; Hållbara möten och konferenser i staten analyseras potentialen i vad statliga möten kan åstadkomma och bidra med till miljömålen och omställningen till Agenda 2030. Ett av delprojekten var Upphandling som driver utveckling. Projektet handlade om att tillvarata möjligheterna med upphandling som ett verktyg för att styra och utveckla offentliga verksamheter mot hållbarhet.

Potentialstudie för hållbara event

Minska plastavfallet

Det finns flera lärande exempel att använda sig av för att minska på plasten vid event, bland annat från Gotlands besöksnäring och Göteborgs Stad.

Planering, behov och funktion

Använda en checklista och planera inköp utifrån behov och funktion. 

Se över vad som kan hyras eller lånas istället för att köpa nytt. Gotlands besöksnäring har tagit fram en folder som vänder sig till besöksnäring för att inspirera till plastbantning.

Gotlands besöksnäring plastbantar

Resurssmart användning och minimering av engångsmaterial

Arbeta med leverantörer av mat och annan förtäring för att de ska minimera resursförbrukningen i alla led, till exempel vid förvaring av maten.

  • Individuellt inplastad förtäring ska undvikas, men hygienregler för transport och servering av livsmedel ska alltid följas.
  • Om plast används som skyddsmaterial, kravställ minimering av mängd samt förnyelsebar plast.
  • Servera måltider och fika på flergångsmaterial när det är praktiskt möjligt. Ni kan till exempel hyra porslin.
  • När engångsmaterial används ska det material som innebär minsta möjliga miljöbelastning väljas, till exempel återvunnet papper. Tydlig avfallssortering ska finnas.

Stockholms stads guide för hållbara evenemang

Checklista engångsfria evenemang – Göteborgs kulturkalas

Exempel på hållbara evenemang – Göteborg & co

EU:s engångsplastdirektiv

Dokumentation, presentationsmaterial och gåvor

  • Undvik plastmappar, inplastade engångsaffischer, namnlappar etc. Om produkttypen behövs, köp in flergångsalternativ eller alternativ i återvunnet papper.
  • Rollups ska vara ett flergångsalternativ.
  • Undvik glitter, ballonger och andra produkter i plast som riskerar hamna i naturen.

Cirkulera plasten

Av det som måste slängas - se till att så mycket som möjligt kan materialåtervinnas och att konferensdeltagare kan sortera på plast. Ta fram en plan för överblivet material och hur det ska kunna återanvändas. Tänk efter vilket material som från början ska vara flergångs.

I samband med matservering ska det finnas tillräckligt med avfallskärl och en tydlig avfallssortering. Om det saknas tillräcklig kapacitet i ordinarie avfallssortering i lokalen, kravställ att den cateringfirman tillhandahåller en mobil lösning med relevanta uppdelningar.

Kravställ att leverantörer använder återvinningsbara förpackningar eller design för återvinning.