Start

Hållbarhetskriterier som främjar en cirkulär ekonomi

Bland våra hållbarhetskriterier finns krav som främjar en cirkulär ekonomi. Dessa kriterier minskar ofta miljöpåverkan inom fler områden.

I vår kriterietjänst finns krav med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Att använda och ställa krav på hållbarhet i upphandling bidrar till att nå en cirkulär ekonomi.

Vår kriterietjänst

Vi har valt att använda modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling för att ge exempel på hur hållbarhetskriterier kan främja en cirkulär ekonomi. Genom att gå igenom alternativen inom respektive strategi i modellen ser du vilka områden det finns kriterier för.

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling
Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling (från Vlaanderen-Circular.be)

Begränsa den totala materialåtgången

En effektiv användning är det bästa sättet att nyttja de material och resurser som använts för att tillverka varan. Exempelvis genom delad användning och upphandling av tjänster istället för varor. Men även vid köp av tjänster är det viktigt att ställa krav på de varor som kommer att användas i tjänsten, så de också när det är relevant uppfyller strategierna i modellen.

Exempel på hållbarhetskriterier som syftar till att begränsa materialtillgången är:

Minska mängden jungfruliga råvaror

Genom att upphandla nya varor som innehåller återvunnet material går det att minska mängden jungfruligt material. Ett första steg är att efterfråga information om mängden återvunnet material i de varor man upphandlar. Och när det är möjligt att ge sådana varor ett mervärde i upphandlingen. Det går också att ställa mer drivande krav, exempelvis på att en andel ska vara återvunnen eller att produkter ska bestå av biobaserade råvaror.

Genom att ställa krav på miljömärkta produkter, där märkningen i sig innehåller krav på återvunnet eller biobaserade material, så kan mängden återvunnet eller biobaserade material öka:
Användning av märkning

Stödet för hållbar plastanvändning visar hur det går att arbeta med frågan när det gäller plast:
Vårt stöd för hållbar plastanvändning

Förläng livslängden på produkter

Att förlänga livslängden på de varor som tidigare köpts är väldigt viktigt för att nå en cirkulär ekonomi. När varor används länge minskar behovet av att tillverka nya varor, vilket sparar resurser och påverkar andra hållbarhetsfrågor positivt. Det bidrar också till att minska avfallet. Genom att förlänga varors livslängd kan nya affärsmöjligheter uppstå för företag som arbetar med underhåll och reparation. Varor med lång livslängd kan också, när de inte längre behövs, användas i andra verksamheter.

Innan en upphandling genomförs är det viktigt att analysera vilka behov man har idag och om möjligt kommande behov, så att köpet resulterar i varor som kan användas under lång tid. I upphandling finns det flera sätt att ställa krav som främjar en längre livslängd. Exempelvis krav på garantier, kvalitetskrav på varan, att varan tål förväntad användning och att den är möjlig att reparera.

Exempel på sådana krav finns för följande produktgrupper:

Maximera möjligheten för återanvändning av en vara eller komponent

För att en vara ska kunna återanvändas är det viktigt att den designas på ett sätt som möjliggör detta. Exempelvis bör specialanpassningar undvikas, såsom särskilda profilfärger och logotyper. Varorna bör vara så standardiserade som möjligt.

Det är också viktigt att det finns kunskap om varans innehåll och konstruktion. Ett sätt att möjliggöra återanvändning är att stimulera affärsmodeller som bidrar till detta, till exempel hyra varor och återtagning av produkter för återanvändning.

Det finns hållbarhetskriterier som fokuserar på återanvändning av varor i följande produktgrupper:

Maximera möjligheten för återanvändning och återvinning av material

För att möjliggöra återanvändning och återvinning av material är det mycket viktigt att de inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Giftfria kretslopp är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Det finns därför krav som hjälper till att ta bort/reducera miljö- och hälsofarliga ämnen i de flesta av våra hållbarhetskriterier. Det är också viktigt att få information om varan och dess material för att uppnå en så effektiv materialåtervinning som möjligt.

Tänk på att där det är möjligt, efterfråga material som är möjliga att återvinna. Se också till att avtalet med leverantören skrivs så att de kan hjälpa till med återvinning. Att stimulera cirkulära affärsmodeller kan också öka möjligheterna för återanvändning och återvinning av material.

Det finns hållbarhetskriterier som ökar möjlighet till återanvändning och återvinning i följande produktgrupper:

  • Möbler
  • Avfallsflöden i byggsektorn
  • Plastförpackningar inom vården
  • Plastförpackningar inom byggsektorn
  • Plastförpackningar för livsmedel
  • IT-utrustning

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten