Start

Reserverad upphandling för ökad sysselsättning

En upphandlande organisation kan reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för vissa så kallade sociala företag. Det är också möjligt att föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Syftet med bestämmelsen om reserverad upphandling är att göra det möjligt för vissa företag att kunna tilldelas kontrakt som de annars skulle sakna möjlighet att få under normala konkurrensförhållanden.  

Under vissa förutsättningar får en särbehandling göras: 

  • Deltagandet i ett upphandlingsförfarande kan reserveras till leverantörer som betraktas som skyddade verkstäder och till leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsvariation och av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
  •  Ett kontrakt kan också villkoras med att det ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning. För båda varianterna gäller den grundläggande förutsättningen att minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter i nämnda verksamheter är personer med funktionsvariation eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Lagstiftning kring reserverad upphandling