Start

Om offentlig upphandling

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till. Offentlig upphandling kan också användas för att bidra till hållbar samhällsutveckling.

Ska värna om skattemedlen och säkra sund konkurrens

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

Vid upphandlingar till större värden, där det finns en skyldighet att annonsera, får allmänheten också ökad insyn i vad som sker och hur deras skattemedel används. Det blir med andra ord lättare att kontrollera att inköpen sker på affärsmässiga grunder och inte personliga.

Skillnader mellan offentlig upphandling och inköp i privat sektor

De upphandlande organisationerna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. Därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla. Upphandlande organisationer kan exempelvis inte vända sig direkt till en tidigare leverantör, eller någon de hört gott om, när något ska köpas in. 

En offentlig upphandling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt större upphandlingar. Beroende på värdet av upphandlingen gäller olika regler. Mindre affärer, så kallade direktupphandlingar, liknar mer ett inköp i privat sektor än större affärer där fler regler i upphandlingslagarna gäller. 

Bidra till hållbar samhällsutveckling

Svensk offentlig upphandling omsätter närmare 900 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare en sjättedel av Sveriges BNP. 

När offentlig upphandling används strategiskt finns stora möjligheter att 

  • driva på utvecklingen till ett mer hållbart samhälle genom att efterfråga socialt och miljömässigt hållbara produkter och tjänster
  • använda leverantörers innovationsförmåga för att utveckla nya lösningar.

Av den anledningen har regeringen tagit fram nationella upphandlingsstrategin.

Hållbar upphandling

Innovation i upphandling

Statistik om offentlig upphandling

Offentliga inköp omfattas av regler

I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, även hyra och leasing, är offentlig upphandling och omfattas därför av upphandlingslagarna. Beroende på vad det är som ska upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd blir olika bestämmelser i upphandlingslagarna aktuella. Även ett inköp på 1 krona är en offentlig upphandling enligt lagens definition.

Så går offentliga upphandlingar till

Nedan beskriver vi översiktligt hur en offentlig upphandling kan gå till. 

Håll utbildningar om upphandling inom din organisation

Vi har tagit fram tre utbildningspaket som medarbetare och chefer inom upphandlande organisationer kan använda sig av för att stödja den egna organisationen i frågor om offentlig upphandling​.

Håll utbildningar om upphandling inom din organisation