Start

Offentlighet och sekretess - för upphandlande organisation

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar. Den gäller med vissa undantag för de flesta upphandlande organisationer. Men det finns också begränsningar och regler kring sekretess som du som tillhör en upphandlande organisation bör vara insatt i.

Offentlighetsprincipen gäller i offentliga upphandlingar, vilket innebär att allmänheten som grundregel har rätt att ta del av till exempel upphandlingsdokument, anbud från olika leverantörer samt avtal mellan upphandlande organisationer och deras leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut vid begäran. 

Det finns dock begränsningar i offentlighetsprincipen. Först måste det vara fråga om en handling. Sen måste handlingen i fråga anses vara allmän. Dessutom är det så att även om en handling är allmän och därmed offentlig innebär det inte att alla uppgifter i handlingen får lämnas ut. Tvärtom begränsas rätten att ta del av uppgifter i allmänna handlingar av bestämmelser om sekretess. 

Det finns dessutom upphandlande organisationer som inte omfattas av offentlighetsprincipen överhuvudtaget. De är därför inte heller skyldiga att lämna ut handlingar i samma omfattning som andra upphandlande organisationer.  

Eftersom reglerna kring offentlighet och sekretess kan vara snåriga, har vi tagit fram vägledningar för både upphandlande organisationer och leverantörer. Det här stödet är framtaget för upphandlande organisationer. Stödet är inte uttömmande utan ska ses som en grundläggande introduktion till ämnet. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och det viktigaste att känna till när det kommer till offentlighet och sekretess i offentliga upphandlingar.