Start

Vilka personer avses?

Syftet med bestämmelserna om reserverad upphandling är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som på annat sätt har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Avser personer som står långt från arbetsmarknaden 

Personerna som avses i bestämmelserna för reserverad upphandling kan vara personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av till exempel  

  • (långtids)arbetslöshet 
  • etnicitet 
  • funktionsnedsättning.  

Många gånger gäller det personer som sysselsätts genom olika stödprogram eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Det finns dock inte någon definition i upphandlingsreglerna av vad som avses med ”personer som står långt från arbetsmarknaden” och inte heller någon formell definition av ”långtidsarbetslöshet”. Men eftersom bestämmelsen gör det möjligt att positivt särbehandla vissa leverantörer får tillämpningen inte utsträckas utan grund i bestämmelserna.  

Frågeportalen: Vad menas med begreppet ”långtidsarbetslös”? 

Läs mer om arbetsmarknad hos 

Ska sysselsättas hos leverantören 

Personerna ska vara sysselsatta hos leverantören. Det finns inget krav på att personerna ska vara anställda hos leverantören. I stället kan praktik eller andra former av sysselsättning vara aktuellt.  

Personerna ska ha ett faktiskt behov av integrerande insatser och om det bedöms nödvändigt bör leverantören kunna redovisa på vilket sätt de som sysselsätts behöver integrerande insatser och även hur detta tillgodoses. Eventuell behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Inget krav på vem som utför kontraktet 

Det behöver inte vara de aktuella personerna som sysselsätts som de facto kommer medverka i att utföra kontraktet. Det är enbart kvalificerande för att leverantören ska få delta i upphandlingen. Så länge andelskravet för leverantörens verksamhet i dess helhet är uppfyllt saknar det betydelse vem hos leverantören som utför arbetsuppgifterna. 

Vilka leverantörer avses?