Start

Sök

Start / Regler och lagstiftning / Regler för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 / Upphandling av välfärdstjänster / Bestämt gränsöverskridande intresse

Bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling av välfärdstjänster

Om värdet av en upphandling av välfärdstjänster understiger tröskelvärdet på cirka 7,7 miljoner och saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse behöver inte de grundläggande upphandlingsprinciperna tillämpas. Ett bestämt gränsöverskridande intresse betyder att det kan finnas utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen.

Start / Regler och lagstiftning / Regler för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 / Upphandling av välfärdstjänster / Genomföra en upphandling med bestämt gränsöverskridande intresse

Genomföra en upphandling med bestämt gränsöverskridande intresse

Här berättar vi om vad det innebär i praktiken att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska tillämpas när en upphandling av en välfärdstjänst som beräknas understiga tröskelvärdet har ett bestämt gränsöverskridande intresse.

Start / Regler och lagstiftning / Upphandling av koncessioner / Förfarandet vid upphandling under tröskelvärdet samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Förfarandet vid upphandling under tröskelvärdet samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Det finns inga specifika förfaranderegler i 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Kapitlet gäller både upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och tjänstekoncessioner för sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges i bilaga 3 till LUK.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Upphandling av närproducerade livsmedel

Upphandling av närproducerade livsmedel

Livsmedel som produceras inom ett begränsat område omnämns ofta som lokal- eller närproducerade. Det finns ett stort intresse från många aktörer i samhället att offentlig sektor genom upphandling ska bidra till att främja livsmedelsproduktionen i Sverige eller närområdet. Det är som regel inte tillåtet att kräva att en produkt ska vara lokal- eller närproducerad i en upphandling, men det finns många andra möjligheter att skapa förutsättningar för lokala råvaror i offentliga kök.

Filtrera