Start

Arbeten i naturreservat är det sociala tjänster och andra särskilda tjänster?

Jag arbetar som reservatsförvaltare och vi upphandlar många olika typer av markvårdstjänster. "Tjänster i naturreservat" fanns tidigare som B-tjänst och finns nu med bland "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster". Men frågan är om vi kan använda detta undantag för alla de markvårdstjänster vi gör i reservaten? Skogsröjning, skogsavverkning, stängsling mm är ju annars tjänster som omfattas fullt ut. Kan jag tolka det som att när denna typ av tjänster utförs i våra naturreservat så faller det ändå under "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster" och vi kan göra förenklade upphandlingar, även om vi är över tröskelvärdena?

Mikael Stenström

Publicerad 02 mars 2017

Hej Mikael,

Upphandlingsmyndigheten kan tyvärr inte ge ett utlåtande om vilka CPV-koder som är tillämpliga generellt sett, utan den upphandlande myndigheten måste i varje enskild upphandling avgöra vilka CPV-koder som ska användas beroende på kontraktsföremålet i respektive upphandling.

Mattias

Upphandlingsjurist

09 mars 2017

Hej Mattias,

Tack för svaret. Men jag skulle fortfarande behöva svar på om alla tjänster som utförs i naturreservat är undantagna och alltid kan göras med förenklad upphandling, även om det normalt är en typ av tjänster som, om de utförs annorstädes, ska upphandlas fullt ut?

Mikael Stenström

09 mars 2017

Hej Mikael,
 
Det finns inte någon utförlig vägledning i hur CPV-koderna ska tolkas och tillämpas, och uppdelningen av de olika tjänstekategorierna styrs ju av indelningen av dessa koder.
 
Hur ett kontraktsföremål ska klassificeras i form av om det är en social eller särskild tjänst, eller om det är en tjänst som omfattas av direktivet fullt ut är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra. Det skulle kunna vara möjligt att argumentera på olika sätt för att avgöra om en aktuell tjänst tillhör den ena eller den andra tjänstekategorin.
 
Ett sätt att se på det kan vara att alla tjänster som utförs i och har en nära och naturlig koppling till naturreservatet ligger i gruppen sociala och andra särskilda tjänster.
 
Ett annat sätt att se på det kan vara att endast sådana tjänster som är unika för arbeten i naturreservat omfattas av denna CPV-kod, medan andra tjänster omfattas av direktivet fullt ut.
 
Ytterligare ett sätt att se på det kan vara att den aktuella koden 92533000–6 – Tjänster i naturreservat är en generell kod som omfattar de tjänster som inte redan har andra specifika CPV-koder (t.ex. 77210000–5 – Skogsavverkning etc.) och därmed omfattas inte sådana tjänster med specifika koder i gruppen sociala och andra särskilda tjänster.
 
Vidare är det möjligt att använda flera olika koder vid upphandling av en specifik tjänst, men om den upphandlande myndigheten väljer att genomföra en förenklad upphandling med hänvisning till att kontraktsföremålet är en social eller annan särskild tjänst ligger det också på myndigheten att kunna visa att så också är fallet. Är man osäker på om en tjänst är att betrakta som en social eller annan särskild tjänst eller inte kan man genomföra upphandlingen genom att upphandla det som en tjänst som omfattas av direktiven fullt ut om man vill vara på den säkra sidan.
 
Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

13 mars 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.