Start

Får man göra en direktupphandling när man inte fått in några anbud i ett förenklat förfarande?

Hej,

Vi fick inte ett enda anbud vid en förenklad upphandling.

Enligt gamla LOU kunde man göra en direktupphandling om inga anbud inkommit. Men jag hittar inget om det i nya LOU, dvs. om man inte gjort upphandlingen med öppet eller selektivt förfarande.

Kan man även nu göra en direktupphandling om inga anbud inkommit genom förenklat förfarande och vart i lagen kan man läsa om det?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Ulrika Wahlstedt

Ulrika Wahlstedt

Publicerad 07 april 2017

Hej Ulrika,

Det är möjligt att genomföra en direktupphandling om det inte kommit in några anbud vid en annonserad upphandling som genomförts enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU).

Av 19 a kap. 3 § LOU framgår att det är möjligt att genomföra en direktupphandling om det inte inkommit några lämpliga anbud vid ett annonserat förfarande enligt 19 kap. LOU och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt. Av förarbetena till bestämmelsen framgår ledning för vad som avses med olämpliga anbud får hämtas från vad som gäller vid motsvarande bestämmelse i de direktivstyrda reglerna. I författningskommentaren till 6 kap. 12 § LOU framgår att ”det ligger i sakens natur att om inga anbudsansökningar eller anbud har lämnats, så har heller inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud lämnats.” Bestämmelsen om direktupphandling på grund av olämpliga anbud kan alltså användas även när inga anbud inkommit.


Läs mer
Vi ska skrivit mer om vad som gäller på det direktivstyrda området i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal. Vägledning för vad som gäller på det icke direktivstyrda området ska hämtas därifrån.Källhänvisningar
  • 19 a kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – möjligheten att direktupphandla vid olämpliga anbud i ett annonserat förfarande
  • prop. 2021/22:5 s. 210 - för ytterligare vägledning om 19 a kap. 3 § tillämpning, se författningskommentaren till 6 kap. 12 §
  • prop. 2015/16:195 s. 997 - det ligger i sakens natur att om inga anbudsansökningar eller anbud har lämnats, så har heller inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud lämnats.Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

09 april 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.