Start

Får man göra en direktupphandling när man inte fått in några anbud i ett förenklat förfarande?

Hej,

Vi fick inte ett enda anbud vid en förenklad upphandling.

Enligt gamla LOU kunde man göra en direktupphandling om inga anbud inkommit. Men jag hittar inget om det i nya LOU, dvs. om man inte gjort upphandlingen med öppet eller selektivt förfarande.

Kan man även nu göra en direktupphandling om inga anbud inkommit genom förenklat förfarande och vart i lagen kan man läsa om det?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Ulrika Wahlstedt

Ulrika Wahlstedt

Publicerad 07 april 2017

Hej Ulrika,

Reglerna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering är något annorlunda formulerade i lagen om offentlig upphandling (LOU) jämfört med gamla LOU.

I 6 kap. 12 § LOU anges att en upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

Den nya lagtexten anger alltså inte uttryckligen situationen där det inte har inkommit något anbud alls. I författningskommentaren till 6 kap. 12 § LOU framgår dock att "det ligger i sakens natur att om inga anbudsansökningar eller anbud har lämnats, så har heller inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud lämnats." (prop. 2015/16:195 s. 997).

Med andra ord innebär detta att LOU motsvarar gamla LOU vad gäller möjligheten att kunna direktupphandla vid upphandlingar under tröskelvärdet i det fall man inte fått något anbud alls i det första annonserade förfarandet.

Läs mer
För att läsa mer om detta se inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

09 april 2017

Hej,

Vad gör man då, om inga anbud inkommer vid förenklad upphandling? Säg att vi inte vill justera våra krav. Ska vi ändå lägga ut en ny förenklad upphandling och hoppas på anbud? Eller annonsera en öppen upphandling och övergå till förhandlat förfarande om inga anbud inkommer?

Hanna Hallberg

15 augusti 2018

Hej Hanna,

Direktupphandling får användas i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda. Du kan läsa mer om dessa förutsättningar i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU.

Som min kollega redogjorde för i svaret ovan är övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering möjligt med stöd av 6 kap. 12 § LOU om det inte inkommit några lämpliga anbud eller anbudsansökningar, vilket även innebär att bestämmelsen är tillämplig om det inte inkommit några anbud alls. Har det inte inkommit några anbud vid ett förenklat förfarande är det således möjligt att genomföra en direktupphandling med stöd av 19 kap. 7 § tredje stycket (som i sin tur hänvisar till 6 kap. 12 § LOU). Vid en övergång till direktupphandling med stöd av 6 kap. 12 § LOU är det inte tillåtet att väsentligen ändra villkoren i upphandlingsdokumenten.

Det finns självklart inget hinder mot att annonsera upphandlingen på nytt, varken som ett förenklat förfarande eller ett öppet förfarande. I sådana fall kan det dock vara lämpligt att fundera över om något eller några av kraven kan justeras, eftersom det kan ha varit anledningen till att det inte kom in några anbud från början.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

17 augusti 2018

Hej,

Tack för svar men jag är rädd att jag inte riktigt förstår. 6 kap 12 § gäller ju endast öppna och selektiva förfaranden.

Hanna Hallberg

17 augusti 2018

Hej,

Det stämmer att 6 kap. LOU reglerar upphandlingar över tröskelvärdet. I 19 kap. 7 § tredje stycket LOU (som gäller för upphandlingar under tröskelvärdet) anges dock att "Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda...". Det innebär alltså att det är möjligt att genomföra en direktupphandling under de omständigheter som beskrivs i 6 kap. 12 § LOU om upphandlingen genomförts genom ett förenklat förfarande.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 augusti 2018

Jag förstår inte riktigt. 6 kap 12 § gäller ju endast öppna och selektiva förfaranden.

Hanna Hallberg

21 augusti 2018

Hej igen!

Det som framgår av 6 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller även vid upphandlingar under tröskelvärdet, det vill säga vid förenklade förfaranden och urvalsförfaranden (det vill säga i din situation), eftersom det framgår av 19 kap. 7 § tredje stycket LOU.

19 kapitlet i LOU tillämpas vid upphandlingar under tröskelvärdet och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2 till LOU) och välfärdstjänster (bilaga 2 a till LOU).

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 augusti 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.