Start

Vad är en lämplig ansvarsförsäkring?

Hej,

Jag undrar vad som avses med "en lämplig ansvarsförsäkring" i 14:3 LOU. Hur ska bedömningen av en lämplig ansvarsförsäkring göras? Kan den upphandlande myndigheten ange vad den anser vara en lämplig ansvarsförsäkring och sedan har leverantören att visa att den uppfyller detta krav?

Tack!

Sara Olofsson

Publicerad 02 maj 2017

Hej Sara,

Eftersom upphandlingar och kontraktsföremålen kan variera i stor omfattning är det lämpligt att också kraven måste vara anpassade till den enskilda upphandlingen i fråga. Det finns ingen närmare definition av vad som avses med lämplig ansvarsförsäkring, utan vad som utgör en sådan lämplig försäkring får bedömas och prövas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Bedömningen bör till exempel kunna göras utifrån vilken typ av verksamhet leverantörerna bedriver och som är föremål för upphandlingen samt vilka risker och risknivåer som kan vara förenade med sådan verksamhet som utgör föremålet för upphandlingen. Det kan säkert finnas andra relevanta aspekter att lägga in denna bedömning.

Vidare gäller, precis som vanligt, att krav som ställs i upphandlingen måste vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Med vänlig hälsning

Mattias

05 maj 2017 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.