Start

Går det att ställa krav på kreditvärdighet?

Publicerad 25 september 2017
Hej!
  1. Räcker det med Skatteverkets blankett som kreditvärdighet hos anbudsgivare eller ska man ta in uppgifter från ett kreditvärdighetsbolag också?
  2. Får man ha som krav att ett företag ska ha en viss kreditvärdighet enligt nya LOU?
Ja alternativt nej räcker som svar, tack!

Camilla Weslund

Publicerad 25 september 2017

Hej Camilla,

Frågorna du ställer kan tyvärr inte besvaras med ja alternativt nej eftersom svaren beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

1. Det står den upphandlande myndigheten fritt att ställa krav på att leverantören har viss ekonomisk och finansiell ställning. Detta förutsätter naturligtvis att kraven är nödvändiga för att tillgodose myndighetens behov i upphandlingen och att dess tillämpning inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra vad som ”räcker” som bevisning i det enskilda fallet.

Skatteverket har inga blanketter för kreditvärdighet. En vanligt förekommande blankett från Skatteverket i upphandlingssammanhang var tidigare blankett SKV 4820. Blanketten användes dock bara för att få information om ett företags registreringar och om det sköter sina skatter och avgifter. Sedan den 6 mars 2019 har blanketten har blankettens upphandlingsrättsliga relevans upphört. Vi har svårt att se att den information som fanns vare sig innan eller efter det datumet räckte för att göra en tillförlitlig bedömning av ett företags kreditvärdighet.

Till exempel har Skatteverket ingen information om ett företag har betalningsanmärkningar. För att ta reda på om det finns restförda skulder för skatter och avgifter se inlägget Var kan jag kontrollera om det finns obetalda skatte- eller socialförsäkringsskulder? i vår Frågeportal. När det gäller andra skulder än restförda skulder för skatter och avgifter kan det vara lämpligt att begära bevis från andra organisationer än Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om den upphandlande myndigheten avser att ställa krav på viss kreditvärdighet.

2. Vi har tidigare behandlat frågeställningen i inlägget Vilka möjligheter finns att ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning? i Upphandlingsmyndighetens Frågeportal. Vi hänvisar dig därför dit.

Med vänlig hälsning

Gustav

25 september 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Den 13 juni är Frågeservice stängt på grund av verksamhetsutveckling. Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.