Start

Finns någon skyldighet att informera leverantörer om när en ny upphandling kommer att ske?

Publicerad 05 juli 2017
Hej!

När flera aktörer har ramavtal med en organisation bör/ska då organisationen meddela att nu kommer snart en ny upphandling att annonseras?

I avtalet står klart och tydligt när det går ut, men inget om att eller när ny kommer att annonseras.

Bör alla informeras/kontaktas då eller kan organisationen bara strunta i någon?

Om inte det finns ett skall-krav kan detta vara god ton eller en policy att man har en dialog med trogna leverantörer?

Anna Svensson

Publicerad 05 juli 2017

Hej Anna,

Det finns varken en skyldighet eller ett förbud mot att en upphandlande myndighet talar om när i tid man planerar att genomföra eller annonsera en ny upphandling. Om sådan information lämnas är det däremot viktigt att samma information lämnas till de leverantörer som frågar. Hur myndigheten lämnar informationen kan variera. Det kan till exempel ske genom att myndigheten svarar på direkta frågor från leverantörer när upphandlingen kommer annonseras, eller så kan myndigheten till exempel välja att förhandsannonsera sina planerade upphandlingar.

Att delge sådan information kan vara ett sätt att skapa intresse för den kommande upphandlingen, något som kan innebära att fler anbud kommer in och att konkurrensen tillvaratas på ett bra sätt.

Sedan kan det också vara så att den upphandlande myndigheten av olika skäl inte vet när en ny upphandling ska genomföras.

Med vänlig hälsning

Mattias

05 juli 2017

Tack för snabbt svar!

I detta fall har myndigheten informerat alla leverantörer utom mitt företag. Ingen av leverantörerna har frågat efter detta utan detta har skett ändå, som ett massutskick för att de som haft ramavtal skulle vara uppmärksamma på att ett nytt avtal snart kommer att annonseras.

Skulle vara intressant att höra hur ni ser på detta?

Bör inte alla få samma chans?

Till saken hör också att mitt företag låg på plats 1 på prioritering och hade toppbetyg av "användarna".

Misstänker att detta inte är ett lagbrott, mer ett policybrott?

Stort tack på förhand!!

Anna Svensson

05 juli 2017

Hej Anna,

Vi kan tyvärr inte göra några bedömningar i enskilda ärenden inom ramen för vår Frågeservice om det kan vara fråga om att upphandlingslagstiftningen inte har följts. När det kommer till dialog, eller information från den upphandlande myndigheten till leverantörer, innan en upphandling är påbörjad ska man ha de grundläggande principerna i åtanke. Och av dessa principer är det främst likabehandlingsprincipen man bör tänka på för att inte riskera att en eller vissa leverantörer ges en otillbörlig fördel när upphandlingen väl genomförs. Och det gäller samtliga leverantörer på marknaden, inte endast de leverantörer som den upphandlande myndigheten har befintliga avtal med.

Endast informationen om när i tid man planerar att annonsera en kommande upphandling är det kanske tveksamt om man kan se det som att det kan ge en leverantör en otillbörlig konkurrensfördel.

Om några interna styr- eller policydokument inte har följts i det enskilda fallet kan jag inte svara på då jag inte känner vilka dokument som finns och hur innehållet ser ut.

Med vänlig hälsning

Mattias

06 juli 2017

Hej!
Mitt företag har varit ramavtalsleverantör under 4 år och nu går detta avtal ut. En ny upphandling annonseras. Har mitt företag rätt att lägga anbud igen?

Ewa Hedberg

20 mars 2020

Hej Ewa,

Ja, ni har rätt att lämna anbud i den nya upphandlingen. En leverantör ska inte hamna i ett sämre läge än andra leverantörer enbart på grund av att den är en tidigare, eller befintlig, leverantör.

Med vänlig hälsning,

Mattias

20 mars 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.