Start

Köp mellan kommunala bolag och kommunen (moderbolaget)

Publicerad 05 september 2017
Hur ställer sig lagen, LOU till att en kommuns bolag och förbund säljer tjänster till varandra.

Som till exempel i dessa tre exempel
  1. Bolag säljer tjänster till ett annat bolag inom kommunkoncernen (moderbolaget)
  2. Bolag och förbund säljer  till kommunen (moderbolaget)
  3. Kommunen (moderbolaget) säljer tjänster till bolag

Anita Åberg

Publicerad 05 september 2017

Hej Anita,

Upphandlingar enligt dina exempel kan eventuellt vara undantagna från lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) tillämpningsområde enligt bestämmelserna om intern upphandling.

Gällande dina exempel mer specifikt kan eventuellt följande undantagsbestämmelser vara tillämpliga.
  1. 3 kap. 15 § LOU (horisontell intern upphandling)
  2. 3 kap. 12 eller 13 §§ LOU (intern upphandling)
  3. 3 kap. 14 § LOU (omvänd intern upphandling)
Läs mer
Du kan läsa mer om intern upphandling på vår webbplats. Se även inlägget Behövs upphandling mellan två bolag i samma koncern?.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 11–16 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om intern upphandling.


Med vänlig hälsning

Gustav

06 september 2017 (Uppdaterat 31 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.