Start

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid icke direktivstyrd upphandling

Publicerad 02 oktober 2017
Jag har fått en uppgift om att för upphandlingar som ligger under tröskelvärdet i pris så ställs inte krav enligt 9 kap. 2 § LOU Tekniska krav (se nedan) vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Är det så och i så fall var i LOU kan jag läsa om det undantaget?

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer
2 § När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Patrik Ernfridsson

Publicerad 02 oktober 2017

Hej Patrik!

Det stämmer att de tekniska specifikationer i 9 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU) som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte gäller vid upphandlingar under tröskelvärdet. Det finns dock inget särskilt undantag i LOU som anger detta, utan det är en följd av lagens struktur.

Att upphandlingar vars värde beräknas understiga tröskelvärdet ska genomföras enligt de icke direktivstyrda upphandlingsreglerna enligt 19 kap. LOU framgår av 19 kap. 1 § LOU. I 19 kap. 2 § finns en uppräkning av övriga bestämmelser i LOU som ska tillämpas vid dessa upphandlingar, trots att de ligger utanför 19 kap. LOU. Denna lagstiftningsteknik används bland annat av utrymmesbesparande skäl. Eftersom bestämmelsen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte ingår i uppräkningen så gäller den inte vid upphandling under tröskelvärdet.

Även om det faller utanför din frågeställning kan det noteras att 9 kap. 2 § LOU är tillämplig vid vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a till LOU, vilka också regleras i 19 kap. LOU. Bestämmelsen är dock enbart tillämplig vid sådan upphandling om värdet överstiger tröskelvärdet.

Källhänvisningar
  • 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om inte direktivstyrd upphandling
  • bilaga 2 till LOU – sociala tjänster och andra särskilda tjänster
  • bilaga 2 a till LOU – välfärdstjänster
  • 19 kap. 3 § andra stycket LOU – 9 kap. 2 § LOU gäller vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a till LOU om värdet överstiger tröskelvärdet.
Med vänliga hälsningar,

Johan

3 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.