Start

Får man ställa krav på att en produkt ska bytas ut under avtalstiden?

Publicerad 29 november 2017
Hej,
Jag undrar om en upphandlande myndighet - med ambitionen att utveckla avtalet mot ett mer hållbart sådant genom partnerskap - har möjlighet att i sitt upphandlingsunderlag ställa krav på att en viss del (exempelvis 20 %) av upphandlande produkter ska bytas mot en mer hållbar produkt under avtalets gång. Och är detta okej även om det innebär en prisökning för den nya hållbara produkten? Vad måste specificeras i upphandlingsunderlaget? Och måste den nya produkten prissättas av leverantören redan i anbudet eller kan en sådan prisökning godkännas under avtalets gång?

A

Publicerad 29 november 2017

Hej,

Det går inte att svara på din fråga om det går att ställa det tänkta villkoret eftersom svaret beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Villkoren i en upphandling ska vara förenliga med den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Av principen följer att upphandlingsdokumentet ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav och villkor som ställs. I upphandlingsdokumentet bör ni därför förtydliga bland annat exakt vilken del som berörs (omfattningen) och vad ni menar med "en mer hållbar produkt" (arten av ändringarna). Därutöver kan det vara aktuellt att titta på om villkoret är förenligt med proportionalitetsprincipen.

Under förutsättning att det klart och tydligt framgår av upphandlingsdokumentet när en prisförändring tillåts vid byte till nya produkter (enligt villkoren) ser vi inga hinder emot ett sådant villkor. Det finns inga särskilda regler för vad som måste specificeras i ett sådant villkor. Rent allmänt kan det bland annat vara bra att tänka på om den upphandlande myndigheten ska förbehålla sig rätten att godkänna ett byte, vad som händer om inget byte sker och eventuella begränsningar i hur stora prisförändringar som utlovas och/eller godtas.

Med vänlig hälsning,

Gustav

30 november 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.