Start

Får vi förhandla vid ett öppet förfarande när endast ett anbud inkommit?

Publicerad 30 november 2017
Endast ett anbud vid öppet förfarande över tröskelvärdet, får vi förhandla då?

Roger Larsson

Publicerad 30 november 2017

Hej Roger!

Nej, förhandling är inte tillåten vid upphandling som sker genom ett öppet förfarande.

Förhandling är däremot tillåtet om den upphandlande myndigheten övergår från det öppna förfarandet till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. En sådan övergång förutsätter dock att de anbud som inkommit inte kan accepteras av någon anledning, alternativt att inga anbud alls har kommit in. Förutsättningarna för en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering har tidigare beskrivits i inlägget Ingen anbudsgivare klarade ska-kraven i vår Frågeportal.

En upphandling kan avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för ett sådant beslut. Att endast en lämplig anbudsgivare återstår (bristande konkurrens) kan utgöra ett sådant skäl. Likväl kan det enda inkomna anbudet vara förmånligt för den upphandlande myndigheten och det är därför inte obligatoriskt att avbryta upphandlingen.

Läs mer
Mer information om avbrytande av en upphandling hittar du i inlägget Får en upphandling avbrytas? i vår Frågeportal. Du kan även läsa mer om att avbryta en upphandling på vår webbplats.

Uppdaterad: den 18 december 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

30 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.