Start

Behöver anbudsgivaren godkänna att dennes anbud lämnas ut?

Publicerad 09 januari 2018
Hej!

Arbetar som Bid Manager och fick nyligen frågan från en upphandlande myndighet om jag kunde godkänna att sekretessen gällande pris för mitt inskickade anbud stryks. Eftersom utvärdering skedde enligt pris så kändes det rimligt och därför godkände jag det. Vad jag undrar är vad som händer om jag nekat? Är det inte ändå så att myndigheten ändå bestämmer helt själv i slutändan om den godkänner min sekretessansökan? Varför i så fall väljer man att fråga?

Tack på förhand

-Axel

Axel Ideström

Publicerad 09 januari 2018

Hej Axel!

Det stämmer att sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga.

Sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

I och med att sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten kan en anbudsgivare inte sekretessbelägga information i ett anbud genom att begära sekretess. Att tillfråga anbudsgivare om sekretess önskas för vissa uppgifter fyller endast en upplysande funktion för den upphandlande myndigheten om vilka uppgifter som särskilt kan uppmärksammas vid sekretessprövningen.

Det finns alltså ingen skyldighet för en myndighet att kontakta en anbudsgivare för besked om risk för skada vid uppgiftens röjande eller för att inhämta ett godkännande innan en uppgift lämnas ut. Samtidigt finns det inget hinder mot att inhämta anbudsgivarens godkännande, förutsatt att den upphandlande myndigheten ändå gör en självständig sekretessprövning.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och 6 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) - sekretessprövningen ska göras av den myndighet som förvarar handlingen
  • 31 kap. 16 § OSL - sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet.
Uppdaterad: den 17 januari 2020.

Med vänliga hälsningar,

Johan

9 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.