Start

När ska LUF tillämpas?

Publicerad 17 januari 2018
Hej

Var menas med försörjningssektor.
Alltså vilka upphandlande enheter ryms i LUF

Hälsningar
Gösta Johansson
Frioptherm AG

Gösta Johansson

Publicerad 17 januari 2018

Hej Gösta,

När man talar om försörjningssektorerna i upphandlingssammanhang avses upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster.

Vilken lag som ska tillämpas beror på vilken typ av verksamhet upphandlingsföremålet är avsett att användas i. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§.

Det är en förutsättning för lagens tillämpning att det som anskaffas är avsett för sådan försörjningsverksamhet som anges i 2 kap. 1–8 §§. Om så inte är fallet ska alltså LOU tillämpas. För verksamheter som enbart bedriver verksamhet inom ramen för LUF ska LUF tillämpas på alla upphandlingar.

I vissa fall kan en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, bedriva verksamhet inom ramen för både LOU (genom exempelvis skolverksamhet) och LUF (genom exempelvis vattensektorn). Det avgörande för om upphandlingen ska göras enligt LOU eller LUF är för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett att användas. Det är alltså inte själva föremålet för upphandlingen i sig som avgör om det är LOU eller LUF som ska tillämpas. Om det till exempel gäller upphandling av städtjänster i en skola ska LOU tillämpas, men om städtjänsterna ska utföras i ett vattenreningsverk ska LUF tillämpas.

Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna ska valet av lag bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattas av LOU ska LOU tillämpas. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas.

Läs mer
Läs om vad en upphandlande enhet är i inlägget Vad är en upphandlande enhet enligt LUF? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - för vilka verksamheter LUF ska tillämpas
  • prop. 2015/16:195 s.1162 - det är en förutsättning för lagens tillämpning att det som anskaffas är avsett för sådan försörjningsverksamhet som anges i 2 kap. 1–8 §§
  • 2 kap. 23–24 §§ LUF - bestämmelser om tilldelning av kontrakt som rör flera verksamheter. 
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

17 januari 2018

Hej,

Med anledning av svaret ovan kan man alltså dra slutsatsen att ett kommunalt bolag vars hela verksamhet är hänförlig till LUF, kan handla upp en ny kontorsbyggnad, avsedd för sin egen verksamhet, enligt LUF?
Är detta korrekt?

Anders

11 december 2020

Hej Anders,

Det stämmer. Upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är vad som ibland kallas ”verksamhetsstyrd”. Det innebär att skyldigheten att tillämpa LUF aktualiseras vid upphandling för verksamheter inom något av de områden som LUF omfattar (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Upphandlingsföremålet har ingen betydelse för om LUF ska tillämpas eller inte.

Läs mer om detta i inlägget Ska LOU eller LUF tillämpas om en upphandlande myndighet har verksamhet som omfattas av båda? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

14 december 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.