Start

Omfattas partnering av upphandlingslagstiftningen?

Publicerad 12 februari 2018
Hej!
Så vitt jag förstått det är s.k. partneringupphandling ingen upphandlingsform. Vilket/vilka regelverk gäller för sådant?

Med vänlig hälsning
Jan Andersson
[Redigering av Upphandlingsmyndigheten: borttaget telefonnummer.]

Jan Andersson

Publicerad 12 februari 2018

Hej Jan!

Det stämmer att partnering inte är ett upphandlingsförfarande. Om entreprenadupphandlingen omfattas av upphandlingslagstiftningen (till exempel LOU eller LUF) gäller samma bestämmelser oavsett om man upphandlar ett partneringavtal eller inte.

Partnering
Som samarbetsform för utförande av ett kontrakt har partnering förekommit under minst de senaste tio åren, men omfattningen kan vi inte redovisa närmare. Detta är en rent avtalsrättsligt reglerad samarbetsform för hur parterna ska arbeta i ett kontrakt. Innebörden och definitionen kan skilja sig lite åt beroende på sammanhanget och typ av projekt. Kontrakt för denna samarbetsform omfattas som utgångspunkt av upphandlingsregelverket och kan användas för byggentreprenader likväl som andra projekt.

Det handlar om att inleda ett nära samarbete mellan beställare och leverantör, för att tillsammans nå ett visst förutbestämt resultat eller mål. Syftet är att de traditionella gränserna mellan parterna ska förändras, genom att bland annat ge varandra mer insyn och större förtroende.

Beakta att förslagen från den valda samarbetspartnern, är de som i första hand görs tillgängliga. Utmaningarna kan ligga i att innan ett utförande är bestämt, kunna fastställa kriterier och krav för att kunna välja vem som är den mest lämpliga leverantören att utföra arbetet.

Upphandlingsform
Partneringsamarbeten kan upphandlas genom samtliga upphandlingsförfaranden. I vissa situationer är det möjligt att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering. Här ges då utrymme att förhandla med en eller flera leverantörer om valet av utförande. Om man använder entreprenadformen totalentreprenad och tillåter anbud med alternativa utföranden i upphandlingen, är det möjligt att skapa ett förhållandevis stort förhandlingsutrymme. Vill den upphandlande myndigheten tillvarata leverantörernas kunnande och förslag innan upphandlingsdokumenten upprättas och anbud lämnas, kan i vissa situationer en konkurrenspräglad dialog genomföras.

Läs mer
Konkurrensverket har tidigare tagit fram en uppdragsforskningsrapport, Entreprenadupphandlingar Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? (2014:4). Den innehåller viss information om partnering kopplat till upphandling (se särskilt s. 82 ff.), vilken kanske kan vara intressant att ta del av. Notera dock att rapporten togs fram innan den nya upphandlingslagstiftningen trädde i kraft och kan därför innehålla inaktuell information, bland annat vad gäller laghänvisningar.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 4–6 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • 9 kap. 16–18 §§ LOU - anbud med alternativa utföranden
  • 6 kap. 20–29 §§ LOU - konkurrenspräglad dialog.
Med vänliga hälsningar,

Johan

13 februari 2018 (Uppdaterat 14 februari 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.