Start

Vad avgör om en upphandling ska genomföras enligt LOU eller LUF?

Hej
Är det typen av vara/tjänst som bestämmer om man handlar upp enligt LUF eller LOU eller är det typen av UM som bestämmer?

Exempel: Kan ett kommunalt bolag handla upp service och underhåll av ett egen ägt vindkraftverk via LUF?

Lars Dahlquist

Publicerad 16 februari 2018

Hej Lars!

Det som avgör vilken lag som ska tillämpas är för vilken typ av verksamhet som upphandlingsföremålet är avsett att användas.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§. En förutsättning för lagens tillämpning är således att det som ska upphandlas är avsett för sådan verksamhet.

Enligt 2 kap. 1 § LUF omfattas en verksamhet av lagen om den består av
  1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten, eller
  2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät som avses i 1.
Begreppet publika nät avser i korthet nät av ledningar, kablar och andra fysiska anläggningar, till exempel transformatorstationer, som länkar produktionen av el med användaren eller konsumenten. Med leverans förstås generering eller produktion, grossistförsäljning och detaljförsäljning.

Om man bedriver sådan verksamhet ska man tillämpa LUF vid upphandling för verksamheten. Om ett vindkraftverk används i verksamheten som omfattas av LUF ska tjänster som avser service och underhåll av vindkraftverket upphandlas enligt LUF.

Är det inte objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet (LUF eller LOU) som kontraktet huvudsakligen rör ska kontraktet vanligen tilldelas i enlighet med bestämmelserna i LOU.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - LUF:s tillämpningsområde
  • 2 kap. 24 § punkten 1 LUF - LOU ska tillämpas om det inte är möjligt att avgöra om kontraktet huvudsakligen rör verksamhet inom LUF eller LOU.
Med vänliga hälsningar,

Johan

16 februari 2018 (Uppdaterat 28 februari 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.