Start

Inom vilken tid ska förvaltningsrättens domslut överklagas?

Publicerad 20 februari 2018
Vad gäller när man fått en dom från Förvaltningsrätten att man ska göra om upphandlingen. Är det tio dagar som gäller för att överpröva domen eller är det tre veckor som gäller. På informationsbladet som finns med från Förvaltningsrätten står det bara att man inte få teckna avtal förrän tio dagar gått enligt LOU. Det står inget om när man ska göra om upphandlingen. Vad är det som gäller??? är det tre veckor eller tio dagar.
Tacksam för snabbt svar.

Lena Söderblom

Publicerad 20 februari 2018

Hej Lena!

Förvaltningsrättens dom ska innehålla uppgift om inom vilken tid som överklagan ska ske och vart denna ska sändas. Detta framgår normalt sett av domslutets bilaga.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av avgörandet. Om avgörandet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när det kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag som avgörandet meddelades. För offentlig part räknas tiden för överklagande alltid från den dag avgörandet meddelades. Detta följer även av 6 a § andra stycket i förvaltningsprocesslagen.

På Sveriges domstolars webbplats kan du läsa mer om hur man överklagar en dom från förvaltningsrätten till kammarrätt.

Att förvaltningsrätten har beslutat att upphandlingen ska göras om innebär i praktiken att den överprövade upphandlingen inte får fullföljas. Det finns dock ingen tidsangivelser om när en ny upphandling ska vara genomförd.

Observera att tidsfristen för att överklaga ett domslut inte ska förväxlas med den avtalsspärr som kan följa av 20 kap. 10 § LOU. Läs mer om detta i inläggen När kan vi teckna avtal efter beslut från domstol? och Hur räknar man ut avtalsspärren? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Johan

20 februari 2018 (Uppdaterat 28 februari 2020)

Om jag uppfattar ditt svar rätt så har man tre veckor på sig att komma in med ett överklagande ang. förvaltningsrättens beslut om att göra om upphandlingen.

Med vänlig hälsning
Lena Söderblom

Lena Söderblom

20 februari 2018

Hej igen Lena!

Det stämmer att tidsfristen för att överklaga ett sådant beslut är tre veckor. En offentlig part, det vill säga en part som företräder det allmänna, behöver alltså beakta tiden från den dag avgörandet meddelas.

Med vänliga hälsningar,

Johan

20 februari 2018 (Uppdaterat 28 februari 2020)

Hej,

räknas de tre veckorna då från t.ex. onsdag till onsdag tre veckor senare eller är det 21 dagar som gäller?

Sanna

06 februari 2024

Hej Sanna,

Tiden räknas från den dag då klaganden fick del av avgörandet. Tidsfristen löper sedan till och med den dag som genom sitt namn i veckan motsvarar dagen från vilken tidräkningen påbörjades. Om du som klaganden får del av avgörandet på en onsdag kommer tidsfristen därmed att löpa ut på onsdagen om tre veckor.

Notera även att om slutdagen infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en lördag, en midsommarafton, en julafton eller en nyårsafton, löper tidsfristen i stället ut nästkommande vardag.

Källhänvisningar
  • 1 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid – när tidsfristen uttrycks i veckor, månader eller år, är slutdagen den dag som genom sitt namn i veckan eller tal i månaden motsvarar den, från vilken tidsfristen startade.
  • 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

12 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.