Start

Vilken tidsfrist gäller för att ansöka om överprövning av en upphandling?

Publicerad 21 maj 2018
Hej!
Jag har avsett lämna in anbud idag som är sista dag men upptäcker ett uppenbart fel i förfrågningsunderlaget som gör att jag inte kvalificerar mig om inte felet rättas. Jag har varit i kontakt med upphandlande myndighet som meddelar att de inte tänker göra någon förändring. Finns det tidsmässig eller annan begränsning för mig om jag vill överpröva själva underlaget utan att kanske själv ha lämnat in något anbud?

Tacksam för svar idag eftersom det är sista dag för inlämning av anbud.

Måns Ivarsson

Publicerad 21 maj 2018

Hej Måns,

Leverantörer kan ansöka om överprövning av en upphandling fram tills att avtalsspärren har löpt ut. Ibland finns det inte någon avtalsspärr, till exempel vid direktupphandling. Då kan man ansöka om överprövning fram tills ett avtal har ingåtts. Därefter kan man bara ansöka om överprövning av avtalets giltighet.

Talerätt
En leverantör behöver inte ha lämnat anbud för att ansöka om överprövning. Leverantören ska dock ha eller ha haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i den upphandling som ansökan om överprövning avser. Läs mer om detta i inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats. Se även inlägget När kan vi teckna avtal efter beslut från domstol? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

24 maj 2018 (Uppdaterat 22 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.