Start

Hur beräknas värdet av en upphandling vid hyra av varor?

Hej!

Inom XX förbereder vi upphandling av traktorer. Dessa önskas i första hand hyras (alternativt leasas.)

Hyrestiden vill vi gärna ha så lång som möjligt (gärna 2-3 år) och leverantören kan under tiden kunna byta traktor med jämna mellanrum så alltid en tekniskt uppdaterad modell är tillgänglig i våra utbildningar.

Frågor:
Är tröskelvärden för upphandlingsmodeller samma när man skapar hyravtal som vid rakt inköp?

Om man skapa fleråriga avtal beräknas tröskelvärden per avtal eller verksamhetsår?

Uppdaterad: Anonymiserad av Upphandlingsmyndigheten.

Börje

Publicerad 08 mars 2018

Hej,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av en vara. Både hyres- och leasingavtal ska med andra ord upphandlas.

Tröskelvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av en vara.

Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostnaden under löptiden. Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala kostnaden, inklusive varans restvärde.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av offentlig upphandling
  • 1 kap. 24 § LOU – definitionen av varukontrakt
  • 5 kap. 10 § LOU – om beräkningen av värdet av ett kontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

09 mars 2018 (Uppdaterat 10 mars 2021)

Hej,

Om man räknar med att hyra ett fordon under t.ex. 6 månader eller 3månx2 med ett avbrott emellan under en flerårsperiod. Hur ska upphandlingsvärdet då beräknas? Hyran är en del av upphandlingen, drift mm upphandlas i samma upphandling.

Åsa

01 mars 2022

Hej Åsa,

Huvudregeln är att värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor ska uppskattas till den totala kostnaden, inklusive varans restvärde.

Om upphandlingen avser både hyra och köp av tjänster rör det sig om blandad upphandling. Upphandlingens värde ska beräknas utifrån det totala belopp som ska betalas enligt det eller de avtal som upphandlingen avser. Det innebär för det exempel som anges i frågan att avgiften för att hyra fordonet i 6 månader ska läggas samman med värdet av de övriga delarna som ingår i upphandlingen, det vill säga exempelvis driften. Det spelar ingen roll att det blir ett avbrott i hyresperioden, utan det viktiga är att den totala kostnaden för hela kontraktstiden beaktas i beräkningen.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkningen av värdet av en upphandling
  • 5 kap. 10 § LOU – om beräkningen av värdet av ett kontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

01 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.