Start

Går det att ha leverantörsdialog under steg 1 i ett tvåstegsförfaranden?

Hur ser Upphandlingsmyndigheten på att vid ett förhandlat förfarande och under pågående ansökningsperiod (Steg 1), föra en dialog med olika leverantörer eller att annonsera en RFI angående produktkraven i den kommande annonseringen (Steg 2)? Anser ni att leverantörsdialogen bör avslutas redan innan ansökningsinbjudan (Steg 1) skickas ut?

Magnus

Publicerad 14 maj 2018

Hej Magnus,

Rättsläget får betraktas som oklart vad som gäller i denna fråga.

Det kan vara lämpligt att avsluta leverantörsdialogen innan ansökningsinbjudan skickas ut, eftersom upphandlingen anses påbörjad senast när ansökningsinbjudan har publicerats.

Behovs- och marknadsanalysen bör ske i förberedelsefasen inför upphandlingen. Detta för att det till exempel kan framkomma saker under leverantörsdialogen som kan ha varit nödvändiga att informera leverantörerna om redan i det första steget.

Den enda anledningen till att ha en dialog i det skede du avser är, vad jag kan se, att försöka förkorta processen för upphandlingen. Den upphandlande myndigheten bör istället försöka planera processen så att det finns tid för dialog innan upphandlingen anses påbörjad.

Läs mer
Du kan läsa mer om tidig dialog på vår webbplats.

Med vänlig hälsning

Mattias

28 maj 2018 (Uppdaterat 22 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.