Start

Vad innebär det att undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2?

Hej.
Gällande upphandling av tjänster enligt bilaga 2. Det står vid CPV-kod 80000000-4 (undervisning och utbildning), vad innebär det?
Innebär det att det finns undantagsfall vid upphandling av utbildning och i så fall vad? Vart kan jag hitta en mer ingående förklaring?

Med vänlig hälsning

Jeanette

Publicerad 14 maj 2018

Hej!

Det innebär att de undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av CPV-koderna 80000000-4 till 80660000-8 är sådana tjänster som omfattas av bilaga 2  och därför ska upphandlas enligt bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdet och upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2 i 19 kap. LOU.

Exempel på undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av bilaga 2 är grundskoleundervisning, förskoleundervisning och högstadie- och gymnasieundervisning. Du hittar alla CPV-koder i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. På SIMAP:s webbplats finns det även en del information om klassificeringssystemet och Förklarande anmärkningar om vissa huvud- och undergrupper.

Läs mer om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster som är angivna på bilaga 2 på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Klara

16 maj 2018 (Uppdaterat 30 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.