Start

Går det att ändra skälen i avbrytandebeslutet?

Publicerad 17 maj 2018
Hej,

Hur ser ni på att man p.g.a. diverse omständigheter tvingas ändra skäl till avbrytandet av en upphandling, efter att meddelandet om avbrytandet skickats ut? Anser ni att man bör dra tillbaka tidigare meddelat avbrytandebeslut och därav påbörja en ny löptid för överprövning av beslutet eller ser ni att det kan vara tillräckligt att meddela att skälet för avbrytandet ändras till "..."?

Mats

Publicerad 17 maj 2018

Hej Mats,

I första hand hänvisar vi till inlägget Kan man dra tillbaka ett avbrytandebeslut och göra om utvärderingen? i vår Frågeportal som delvis besvarar din fråga.

Om avbrytandebeslutet kan återkallas bör det vara möjligt att ändra skälen och meddela ett nytt avbrytandebeslut, exempelvis om beslutet har fattats på felaktiga grunder. Om ett nytt avbrytandebeslut meddelas löper en ny tiodagarsfrist där leverantören ges en möjlighet att ansöka om att överpröva avbrytandebeslutet.

Att endast ändra i skälen för avbrytandebeslutet, utan att dra tillbaka beslutet och formellt meddela ett nytt avbrytandebeslut, skulle kunna medföra att leverantörernas möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet begränsas på ett oproportionerligt sätt om inte en ny tidsfrist skulle börja löpa. Det ska dock påpekas att rättsläget är oklart i det här avseendet. Det är möjligt att en ändring av skälen utan att meddela ett nytt avbrytandebeslut skulle kunna anses som ett återtagande av avbrytandebeslutet, vilket skulle innebära att tidsfristen enligt 20 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) upphör att gälla. I sådana fall behöver den upphandlande myndigheten på nytt meddela ett beslut om avbrytande grundat på de nya skälen för att en ny tidsfrist ska börja att löpa. Rättstillämpningen får avgöra vad ändringar av skälen får för konsekvenser när det gäller tidsfristen för att ansöka om överprövning av en upphandling.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

24 maj 2018 (Uppdaterat 22 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.