Start

UM tecknar avtal efter avtalsspärr, sen visar det sig att en leverantör ansökt om överprövning

Vad gäller i följande situation? Den ursprungliga avtalsspärren har löpt ut (dag 10). Den upphandlande myndigheten har tecknat avtal med den vinnande leverantören (dag 11). Senare samma dag visar det sig att en annan leverantör ansökt om överprövning i tid (det vill säga innan avtalsspärren löpte ut dag 10). Förvaltningsrätten hann alltså inte meddela den upphandlande myndigheten att avtalsspärren blivit förlängd innan myndigheten hann teckna avtalet med den vinnande leverantören.

Stina

Publicerad 16 juli 2018

Hej Stina,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller två olika typer av överprövning, överprövning av en upphandling respektive överprövning av ett avtals giltighet.

Överprövning av upphandling
En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren. Möjligheten för anbudsgivare att överpröva upphandlingen försvinner alltså efter att avtalsspärren har löpt ut.

Den upphandlande myndigheten har inte någon skyldighet att höra av sig till förvaltningsrätten för att försäkra sig om att en ansökan om överprövning inte har kommit in. Det är förvaltningsrätten som bör kommunicera till myndigheten att en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts och att avtalsspärren fortsätter att löpa enligt 20 kap. 8 § LOU. Det ligger dock i myndighetens intresse att ta reda på detta eftersom det annars finns en risk att en skadelidande leverantör ansöker om ogiltighet av avtalet (se nedan).

I det beskrivna scenariot har avtal slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Då kan inte längre upphandlingen överprövas.

Överprövning av ett avtals giltighet
Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal under en avtalsspärr kan leverantören begära att förvaltningsrätten överprövar avtalets giltighet.

Domstolen kan bara överpröva ett avtals giltighet med stöd av bestämmelserna 20 kap. 13–15 §§ LOU. Enligt 20 kap. 13 § andra stycket LOU ska ett avtal förklaras ogiltigt om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr. En av dessa är ovan nämnda bestämmelse 20 kap. 8 § LOU.

Läs mer
Läs gärna mer om reglerna om överprövning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - överprövning av en upphandling och ett avtals giltighet
  • 20 kap. 11 § LOU - en ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren
  • 20 kap. 6 § andra stycket LOU - en upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör
  • 20 kap. 7 § LOU - om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal under en avtalsspärr kan leverantören begära att förvaltningsrätten överprövar avtalets giltighet.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

16 juli 2018 (Uppdaterat 17 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.