Start

När ska en ansökan om överprövning skickas in till förvaltningsrätten?

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren som framgår av tilldelningsbeslutet. Det innebär att leverantören förlorat sin rätt att ansöka om överprövning av upphandlingen när avtalsspärren löpt ut.

I de flesta fall löper en avtalsspärr på 10 dagar efter att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut. Men en upphandlande myndighet kan ange en längre tid än så. Om tilldelningsbeslutet inte skickas med elektroniskt medel ska tidsfristen vara minst 15 dagar.

Avtalsspärren innebär att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal förrän tio dagar gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades. Efter att myndigheten har ingått avtal kan inte upphandlingen överprövas. När den upphandlande myndigheten har tecknat avtal kan en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada undersöka om det finns förutsättningar för att vinna framgång med att ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En sådan ansökan ska som huvudregel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts. Dock ska en sådan ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar om en upphandlande organisation har publicerat en efterannons i en registrerad annonsdatabas. Tidsfristen räknas från den tidpunkt efterannonsen har publicerats.

Måste en ansökan om överprövning vara fullständig?
Läs mer om möjligheten att komplettera en ansökan om överprövning i efterhand i inlägget Kan en leverantör ansöka om överprövning utan att skicka in allt direkt? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om överprövning och de nya reglerna om överprövning av offentlig upphandling på vår webbplats. Notera att de nya reglerna endast gäller för upphandlingar som är påbörjade efter 1 juli 2022.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - allmänna bestämmelser om avtalsspärrstidens längd
  • 20 kap. 11 § LOU - ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren
  • 20 kap. 17 § LOU - ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska som huvudregel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts. Tidsfristen för ansökan kortas till 30 dagar om det föreligger en publicerad efterannons.  

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.