Start

Omfattas ett socialt företag som ägs av ett offentligt styrt organ av upphandlingslagstiftningen?

Publicerad 12 september 2018
Hej. En ideell förening kan ju, under vissa förutsättningar, omfattas av LOU (1 kap. 18 § LOU). Men min fråga gäller om ett socialt företag, som en sådan ideell förening äger, omfattas av LOU under samma förutsättningar som den ideella föreningen?

Jeanette Johannssen

Publicerad 12 september 2018

Hej Jeanette,

Varje juridisk person måste göra en individuell bedömning om den kan vara ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 18 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och därmed kan jämställas med en upphandlande myndighet. Att en juridisk persons ägare (i ditt exempel en ideell förening) utgör ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 18 § LOU utgör en omständighet som särskilt bör beaktas i en sådan bedömning. Det är dock möjligt att en juridisk person som ägs av ett offentligt styrt organ inte uppfyller kriterierna för att betraktas som ett offentligt styrt organ. Att ett företag är ett så kallat socialt företag saknar betydelse i bedömningen om företaget kan vara ett offentligt styrt organ.

För att läsa mer om bedömning se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU?.

Källhänvisningar
1 kap. 22 § andra stycket punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definition av en upphandlande myndighet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

14 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Hej och stort tack för svaret. Det jag funderade på var om skyldigheten att upphandla enligt LOU "spiller över" på bolag som ägs av ett offentligt styrt organ. Om inte, verkar det som att det skulle vara lätt att kringgå regelverket. Så tänkte jag och blev lite misstänksam mot upplägget. Men jag tolkar ditt svar som att man måste göra bedömningen för varje bolag, förening m.m. för sig.

Tack igen. /Jeanette

Jeanette Johannssen

14 september 2018

Hej Jeanette,

Nej, upphandlingsplikten spiller inte per automatik över på bolag som ägs av ett offentligt styrt organ, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall enligt mitt svar ovan.

Det är svårt att kommentera på ditt påstående om att det verkar som att det är lätt att kringgå regelverket. Det bör dock noteras att en upphandling inte får utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde. Det bör även noteras att om en juridisk persons ägare (i ditt exempel en ideell förening) utgör ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 18 § LOU får ägaren inte utan vidare upphandla av den juridiska personen enligt LOU, oavsett om den juridiska personen är ett offentligt styrt organ eller inte.

I undantagsfall kan det dock vara möjligt att göra det enligt bestämmelserna om intern upphandling, se 3 kap. 11–16 §§ LOU. Med tanke på att dessa bestämmelser har relativt höga krav sett till kontroll, verksamhet och ägande för att kunna tillämpas kan det givetvis diskuteras om det är möjligt att tillämpa någon av dem om motparten inte är en upphandlande myndighet eller enhet (offentligt styrt organ).

Källhänvisningar
4 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandling inte får utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde.

Med vänlig hälsning,

Gustav

19 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.