Start
År efter år är det samma band i programmet På spåret i SVT. Omfattas inte SVT av upphandlingsreglerna vilka gäller för offentliga organisationer? Hur går denna inköpsprocess till, när den utfaller till samma resultat varje år? I musikbranschen råder hård konkurrens och många band skulle nog vilja delta i en upphandling till På spåret

Katarina

Publicerad 10 februari 2019

Hej Katarina,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa.

För information om hur SVT förhåller sig till upphandlingslagstiftningen hänvisar vi er i första hand till SVT. Ni hittar information om SVT:s inköpsprocess samt deras kontaktuppgifter på SVT:s webbplats.

Avseende vad som gäller för upphandling av artister när värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet så har vi besvarat en liknande fråga i vår Frågeportal, se inlägget Upphandling av artister till årligt återkommande evenemang.

Undantag från LOU
LOU innehåller vissa undantag från lagens tillämpningsområde och ett av dessa undantag är inom radio- och tv-området. Vilket innebär att även om SVT som huvudregel omfattas av LOU så kan det finnas delar av deras verksamhet som är undantagen från lagen. Detta undantag blir aktuellt, bland annat, när kontrakt avser sändningstid eller tillhandahållande av program som tilldelas leverantör av audiovisuella medietjänster. Undantaget gäller även för anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som köps in av en sådan leverantör.

Under förutsättningarna att nämnda undantagsbestämmelse är tillämplig kan man säga att en leverantör som tillhandahåller ett tv-program inte behöver upphandlas enligt reglerna i LOU. Leverantören behöver i sin tur inte heller upphandla programmaterial, manuskript eller de artistuppträdanden som behövs för att genomföra programmet.

Läs mer
För ytterligare information om vad som avgör om ett offentligt styrt organ omfattas av upphandlingslagstiftningen, se inläggen Upphandlingsskyldighet för statliga bolag samt När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal. Läs mer om undantaget för upphandling inom radio- och tv-området i inlägget Är streamingtjänster för direktsändning undantaget LOU? i vår Frågeportal.


Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ som ska jämställas med upphandlande myndighet
  • 1 kap. 22 § LOU – definition av upphandlande myndigheter
  • 6 kap. 14 § LOU – upphandling av konstnärlig prestation
  • 3 kap. 20 § LOU – undantag från LOU avseende radio- och tv-området
  • LOU-direktivet, beaktandesats 23 – omfattningen av undantaget
  • prop. 2015/16:195 s. 404–407 och s. 968–969 – skälen för regeringens förslag om undantaget.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Upphandlingsjurist

11 februari 2019 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.