Start

Vilka tjänster anses som forsknings- och utvecklingstjänster?

Publicerad 27 september 2018
Ryms exempelvis forskare inom definitionen? Det vill säga när en myndighet vill anlita forskare för att utföra ett specifikt uppdrag?

Sara

Publicerad 27 september 2018

Hej!

I 1 kap. 5 § LOU anges vad som gäller för forsknings- och utvecklingstjänster och när dessa ska upphandlas enligt upphandlingslagstiftningen (och omvänt när LOU inte behöver tillämpas). I bestämmelsen räknas ett antal CPV-koder upp och det är endast om tjänsten ryms inom någon av dessa koder som bestämmelsen är tillämplig.

Nedan exemplifieras några som kan aktualiseras med anledning av din fråga:
  • 73100000-3 Forskning och experimentell utveckling
  • 73110000-6 Forskning
  • 73111000-3 Forskningslaboratorietjänster
  • 73112000-0 Marin forskning
  • 73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling

Vi kan dessvärre inte göra en bedömning i enskilda fall. Dock vill vi uppmärksamma att bara det faktum att en forskare utför ett uppdrag innebär inte att det kan undantas upphandlingslagstiftningen. Istället får det göras en bedömning om det aktuella uppdraget ryms inom exempelvis begreppet "forskning".

Mer om tillämpningen av den aktuella paragrafen med mera finns att läsa i inlägget När är undantaget för forsknings- och utvecklingstjänster tillämpligt?.

Vidare kan det vara värt att notera att anställningskontrakt inte omfattas av upphandlingslagstiftningen enligt 3 kap. 25 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

Med vänliga hälsningar,

Sara

01 oktober 2018 (Uppdaterat 16 oktober 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.