Start

När behövs ett tilldelningsbeslut?

Publicerad 03 oktober 2018
I 16 kap. 1 § anges att "En UM ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten".

Behövs då enligt LOU verkligen att det fattas ett beslut?

Peter Losman

Publicerad 03 oktober 2018

Hej Peter,

Upphandlingsförfarandet styr om det behövs ett tilldelningsbeslut
Vilket upphandlingsförfarande som den upphandlande myndigheten har använt styr om en underrättelse om beslut ska skickas eller inte. Är det en direktivstyrd upphandling ska myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska då innehålla skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr).

Vad innebär 16 kap. 1 § LOU?
Bestämmelsen avser tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering. Den har inget med vare sig ett beslut eller en underrättelse om tilldelningsbeslut att göra. Det är svårt att avsluta en upphandling genom att teckna avtal utan att ta ett beslut om att ingå avtal med leverantören. Det finns inga bestämmelser om exakt hur ett beslut ska utformas men en upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Detta gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor och genomförs enligt 19 kap. LOU.

Källhänvisningar 
  • 12 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 19 kap. 30 § LOU - dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden
  • 12 kap. 12 § LOU - bestämmelsen om underrättelse om tilldelningsbeslut vid direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 29 § LOU - bestämmelsen om underrättelse om tilldelningsbeslut vid upphandling enligt 19 kap. LOU (icke-direktivstyrd upphandling)
  • 20 kap. 1 § - allmänna bestämmelser om avtalsspärr.
Uppdaterad: den 1 mars 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

04 oktober 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.