Start

Att jobba med upphandlingsfrågor när man är tjänstledig för att driva eget företag

Publicerad 04 oktober 2018
Om en medarbetare är tjänstledig för att driva eget företag, kan hen då arbeta med upphandlingsfrågor? Hen är duktig på upphandlingsfrågor inom ett visst område men det är också inom det området som hen har eget företag. Hur hanterar man en sådan situation.

Maria Söderberg

Publicerad 04 oktober 2018

Hej Maria,

Hur man bör hantera en sådan situation beror helt på vad situationen innebär. Det framgår inte vad personen kommer att befinna sig i för situationer under sin tjänstledighet. Exempelvis framgår inte om personen i fråga kommer att bli en anbudsgivare själv, eller bistå andra anbudsgivare. Det är därför svårt att svara på din fråga, men nedan redogör vi för två olika aspekter som kan vara relevanta.

Vad ska den anställda tänka på?
Upphandlingslagstiftningen är tillämplig för upphandlande myndigheter och enheter. Av din frågeställning framgår inte att vare sig personen eller personens företag är ett offentligt styrt organ som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Vi utgår därför ifrån att inga upphandlingsrättsliga bestämmelser är tillämpliga i det beskrivna exemplet.

Däremot kan personen eller företaget behöver iaktta andra regler. Om exempelvis en arbetstagare kommer överens med sin arbetsgivare om att den får eller inte får agera på ett visst sätt när den är tjänstledig eller anställningen har upphört (exempelvis om parterna ingår avtal innehållande en så kallad konkurrensklausul) kan bland annat arbetsrättsliga och avtalsrättsliga frågor uppkomma. Är exempelvis en person arbetstagare vid en statlig myndighet, kommun, landsting eller kommunalförbund kan lagen om offentlig anställning (LOA) vara tillämplig. I lagen finns bestämmelser om bisysslor som antingen kan vara tillåtna eller otillåtna. Vi erbjuder inte stöd i sådana frågor. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

Vad ska den upphandlande myndigheten tänka på?
Däremot kan en upphandlande myndighet behöva vidta åtgärder. Vilka åtgärder som behöver vidtas beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som kan påverka vilka åtgärder som behöver vidtas är om medarbetaren i exemplet har deltagit i förberedelserna av en upphandling eller avser att lämna anbud i en upphandling.

Det finns ett antal inlägg i Frågeportalen om vad ska den upphandlande myndigheten tänka på i en upphandling när en extern aktör har varit eller är involverad i inköpsprocessen, se bland annat under taggarna Förberedelse inför upphandling och Jäv. Läs gärna även vår vägledning Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det förebyggas?. Notera att detta svar inte ska uppfattas som uttömmande om vad en myndighet ska tänka på i en upphandling.

Källhänvisningar
  • lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)
Med vänlig hälsning,

Gustav

8 oktober 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.