Start

Påverkas tiodagarsfristen om motparten undandrar sig delgivning?

Publicerad 15 oktober 2018
Hej,

Vad gäller avseende avtalsspärr om förvaltningsdomstolen avgjort ett upphandlingsmål genom dom och sökande undandrar sig delgivning och inte skickar in delgivningskvitto?

Är det fortfarande en tiodagarsfrist som gäller oaktat att motpart(motpartsombud) inte inkommer med delgivningskvittot? Påverkar delgivningen enbart treveckors fristen?

Johan

Publicerad 15 oktober 2018

Hej Johan,

Tiodagarsfristen i 20 kap. 10 § lagen om offentlig upphandling (LOU) bör inte förväxlas med tidsfristen för att överklaga ett domstolsbeslut. Tidsfristerna har inget med varandra att göra.

Tiodagarsfristen räknas från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. Tidpunkten för delgivning saknar därför betydelse när det gäller tiodagarsfristen.

Källhänvisningar
20 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - tiodagarsfrist.

Med vänlig hälsning,

Gustav

17 oktober 2018 (Uppdaterat 18 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.