Start

Vad händer om en upphandlande myndighet inte överhuvudtaget svarar på en fråga?

Publicerad 06 november 2018
Jag har ställt en fråga till en upphandlande myndighet gällande en pågående upphandling. Frågan ställdes i god tid men besvarades inte och nu har anbudstiden löpt ut. Övriga inkomna frågor besvarades dock.

Vad kan jag som leverantör göra?

YG

Publicerad 06 november 2018

Hej,

När ska en upphandlande myndighet svara på frågor? 
En upphandlande myndighet ska, på begäran av en leverantör, lämna ut kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag att komma in med anbud. Kompletterande upplysningar begärs och lämnas oftast i en frågor- och svarsfunktion i upphandlingen.

Skyldigheten att lämna kompletterande uppgifter gäller alltså under förutsättning att en sådan begäran har gjorts i god tid. Har frågan inkommit för sent till den upphandlande myndigheten finns med andra ord ingen skyldighet för den upphandlade myndigheten att besvara frågan. Vad som avses med att begäran ska göras i god tid är inte helt klart. För att undvika tolkningsproblem brukar upphandlande myndigheter ange ett sista datum då anbudsgivare ska komma in med frågor.

Vad händer om kompletterande upplysningar inte lämnas i tid? 
Tillhandahålls inte kompletterande upplysningar, trots att de begärts i god tid, inom de tidsfrister som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU) ska fristerna för att komma in med anbud förlängas. Detta så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om den information som behövs för att utarbeta ett konkurrenskraftigt anbud.

Det ligger i den upphandlande myndighetens intresse att lämna så mycket relevant information som möjligt för att leverantörerna ska kunna utforma så konkurrenskraftiga anbud som möjligt.

Ett första steg kan mot denna bakgrund vara att kontakta den upphandlande myndigheten och dels fråga varför frågan inte besvarats, dels begära att frågan besvaras och att fristen förlängs enligt ovan.
 
Till vem vänder man sig om man anser att en myndighet gjort fel? 
Den myndighet som ansvarar för tillsynen över den offentliga upphandlingen är Konkurrensverket (KKV). KKV har en tipssida för att rapportera upphandlingsproblem på sin webbplats. Där kan du tipsa om misstänkta allvarliga överträdelser av upphandlingslagarna.

Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Justitiekanslern (JK) kan man också vända sig till om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad av en myndighet.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kompletterande upplysningar
  • 11 kap. 8 § LOU – förlängning av anbudsfristen vid kompletterande upplysningar.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

08 november 2018 (Uppdaterat 05 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.