Start

Behöver tilldelningsbeslut meddelas och avtalsspärr inväntas om det endast kommer in ett anbud?

Publicerad 10 december 2018
Det finns inte något uttryckligt undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU) från skyldigheten att meddela tilldelningsbeslut och invänta en avtalsspärr för situationer där det endast inkommit ett anbud eller en anbudssökande. Men det framgår tydligt av förarbetena att det inte finns någon skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslutet om det endast finns en anbudsgivare. Någon avtalsspärr råder alltså inte i dessa fall.

Det finns givetvis inget hinder mot att den upphandlande myndigheten underrättar den enda anbudsgivaren och iakttar en avtalsspärr. På detta sätt ger myndigheten leverantörer som av någon anledning inte har lämnat anbud i upphandlingen men som ändå överväger att klaga på upphandlingen en möjlighet att ansöka om överprövning.

Om det finns flera anbudsgivare och/eller flera berörda anbudssökande
Finns det fler än ett anbud eller en anbudssökande finns det inget undantag från underrättelseskyldigheten om beslut. Som huvudregel löper då även en avtalsspärr.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 670–671 - det finns ingen skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut om det endast finns en anbudsgivare och ingen berörd anbudssökande
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - underrättelse om beslut
  • 20 kap. 1 § LOU - allmänna bestämmelser om avtalsspärr.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 10 december 2018

Hej,

Vad händer om upphandlingen har varit uppdelat på 3 områden, med möjlighet för anbudsgivare att lämna anbud på område A, B och/eller C, och varje anbudsområde endast fått ett anbud (dock totalt tre anbudsgivare)? Kan ovan förarbetsuttalande även användas som stöd i dessa fall för att inte tillämpa en avtalsspärr?

Tack på förhand!

F

08 juni 2021

Hej,
 
Är anbudsområdena, eller delkontrakten, i en upphandling fristående i förhållande till varandra kan dessa betraktas som separata upphandlingar. Är upphandlingen utformad på ett sådant sätt kan det därför finnas en möjlighet att inte meddela tilldelningsbeslut och beakta avtalsspärren enligt förarbetsuttalandet ovan. Om så är fallet får avgöras av rättstillämpningen.

Notera dock att det inte finns något uttryckligt undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU) från skyldigheten att meddela tilldelningsbeslut och invänta en avtalsspärr för situationer där det endast inkommit ett anbud eller en anbudssökande. Vi känner inte heller till att frågan blivit prövad av domstol. Att ändå meddela tilldelningsbeslut och invänta avtalsspärren ger leverantörer som av någon anledning inte lämnat anbud en möjlighet att tillvarata sin rätt att ansöka om överprövning av upphandlingen. För att de ska ha talerätt krävs dock att de i någon mening varit intresserade av att vinna upphandlingen, eller delkontraktet.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

18 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.